ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Niyamakatha
   [1077]  Niyamo  asankhatoti . amanta . nibbanam tanam
lenam saranam parayanam accutam amatanti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1078] Niyamo asankhato nibbanam asankhatanti . amanta.
Dve asankhataniti . na hevam vattabbe .pe. dve asankhataniti.
Amanta  .  dve  tanani  dve  lenani dve saranani dve
parayanani  dve  accutani  dve  amatani  dve nibbananiti .
Na  hevam vattabbe .pe. dve nibbananiti . amanta . atthi
dvinnam  nibbananam  uccanicata  hinappanitata  ukkamsavakamso  sima
va bhedo va raji va antarika vati. Na hevam vattabbe .pe.
   [1079] Niyamo asankhatoti . amanta . atthi keci niyamam
okkamanti   patilabhanti  uppadenti  samuppadenti  utthapenti
samutthapenti  nibbattenti  abhinibbattenti  janenti  sanjanentiti .
Amanta  .  atthi keci asankhatam okkamanti patilabhanti uppadenti
samuppadenti  utthapenti  samutthapenti  nibbattenti abhinibbattenti
Janenti sanjanentiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1080] Niyamo asankhatoti . amanta. Maggo asankhatoti.
Na hevam vattabbe .pe. maggo sankhatoti . amanta . niyamo
sankhatoti . na hevam vattabbe .pe. sotapattiniyamo asankhatoti.
Amanta  .  sotapattimaggo  asankhatoti  .  na hevam vattabbe
.pe.  sotapattimaggo  sankhatoti . amanta . sotapattiniyamo
sankhatoti  .  na  hevam  vattabbe .pe. sakadagaminiyamo .pe.
Anagaminiyamo  .pe.  arahattaniyamo  asankhatoti . amanta .
Arahattamaggo  asankhatoti . na hevam vattabbe .pe. arahattamaggo
sankhatoti  .  amanta  .  arahattaniyamo sankhatoti . na hevam
vattabbe .pe.
   [1081]  Sotapattiniyamo  asankhato  .pe.  arahattaniyamo
asankhato  nibbanam asankhatanti . amanta . panca asankhataniti .
Na  hevam vattabbe .pe. panca asankhataniti . amanta . panca
tanani .pe. Antarika vati. Na hevam vattabbe .pe.
   [1082]  Niyamo  asankhatoti . amanta . micchattaniyamo
asankhatoti . na hevam vattabbe .pe. micchattaniyamo sankhatoti .
Amanta. Sammattaniyamo sankhatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1083] Na vattabbam niyamo asankhatoti . Amanta. Niyame
uppajja  niruddhe  aniyato  hotiti  .  na hevam vattabbe .pe.
Tena  hi  niyamo  asankhatoti  . micchattaniyame uppajja niruddhe
aniyato hotiti . na hevam vattabbe .pe. tena hi micchattaniyamo
asankhatoti.
            Niyamakatha.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 345-347. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6911&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6911&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1077&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1077              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4866              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4866              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com