ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Saccakathā
   [1090] Cattāri saccāni asaṅkhatānīti . āmantā . Cattāri
tāṇāni  cattāri  leṇāni  cattāri  saraṇāni  cattāri  parāyanāni
cattāri accutāni cattāri amatāni cattāri nibbānānīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe. cattāri nibbānānīti . āmantā . atthi catunnaṃ
nibbānānaṃ  uccanīcatā  hīnappaṇītatā  ukkaṃsāvakaṃso sīmā vā bhedo
vā rāji vā antarikā vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1091] Dukkhasaccaṃ asaṅkhatanti . āmantā. Dukkhaṃ asaṅkhatanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  dukkhasaccaṃ asaṅkhatanti . āmantā .
Kāyikaṃ   dukkhaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
asaṅkhatāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. samudayasaccaṃ asaṅkhatanti .
Āmantā  .  samudayo  asaṅkhatoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Samudayasaccaṃ  asaṅkhatanti  .  āmantā  .  kāmataṇhā  bhavataṇhā
Vibhavataṇhā  asaṅkhatāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. maggasaccaṃ
asaṅkhatanti . āmantā . maggo asaṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  maggasaccaṃ  asaṅkhatanti  .  āmantā  . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi asaṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1092] Dukkhaṃ saṅkhatanti . āmantā . dukkhasaccaṃ saṅkhatanti.
Na  hevaṃ vattabbe .pe. kāyikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  saṅkhatāti  .  āmantā  .  dukkhasaccaṃ
saṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Samudayo saṅkhatoti. Āmantā.
Samudayasaccaṃ saṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Kāmataṇhā bhavataṇhā
vibhavataṇhā  saṅkhatāti  .  āmantā  .  samudayasaccaṃ  saṅkhatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. maggo saṅkhatoti . āmantā . Maggasaccaṃ
saṅkhatanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. sammādiṭṭhi .pe. sammā
samādhi  saṅkhatoti  . āmantā . maggasaccaṃ saṅkhatanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1093] Nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho asaṅkhatoti . Āmantā.
Dukkhasaccaṃ  asaṅkhataṃ  dukkhaṃ  asaṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Nirodhasaccaṃ  asaṅkhataṃ  nirodho asaṅkhatoti . āmantā . samudayasaccaṃ
asaṅkhataṃ samudayo asaṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. nirodhasaccaṃ
asaṅkhataṃ  nirodho  asaṅkhatoti  .  āmantā  . maggasaccaṃ asaṅkhataṃ
maggo asaṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1094]  Dukkhasaccaṃ  asaṅkhataṃ dukkhaṃ saṅkhatanti . āmantā .
Nirodhasaccaṃ  asaṅkhataṃ nirodho saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Samudayasaccaṃ  asaṅkhataṃ  samudayo  saṅkhatoti . āmantā . nirodhasaccaṃ
asaṅkhataṃ  nirodho  saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. maggasaccaṃ
asaṅkhataṃ  maggo  saṅkhatoti  .  āmantā  .  nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ
nirodho saṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1095] Na vattabbaṃ cattāri saccāni asaṅkhatānīti. Āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā cattārimāni bhikkhave tathāni avitathāni anaññathāni.
Katamāni  cattāri  .  idaṃ  dukkhanti  bhikkhave  tathametaṃ avitathametaṃ
anaññathametaṃ  .pe.  ayaṃ  dukkhasamudayoti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhoti
.pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  tathametaṃ  avitathametaṃ
anaññathametaṃ  imāni  kho  bhikkhave  cattāri  tathāni  avitathāni
anaññathānīti  1-  attheva  suttantoti  .  āmantā . tena hi
cattāri saccāni asaṅkhatānīti.
            Saccakathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 350-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7010              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7010              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1090&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1090              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4907              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4907              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com