ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Ākāsakathā
   [1104]  Ākāso asaṅkhatoti . āmantā . nibbānaṃ tāṇaṃ
leṇaṃ saraṇaṃ parāyanaṃ accutaṃ amatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1105] Ākāso asaṅkhato nibbānaṃ asaṅkhatanti . Āmantā.
Dve asaṅkhatānīti . na hevaṃ vattabbe .pe. dve asaṅkhatānīti.
Āmantā  .  dve  tāṇāni  .pe. antarikā vāti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1106] Ākāso asaṅkhatoti . Āmantā. Atthi keci anākāsaṃ
ākāsaṃ  karontīti  .  āmantā  .  atthi keci saṅkhataṃ asaṅkhataṃ
karontīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1107] Atthi keci ākāsaṃ anākāsaṃ karontīti. Āmantā.
Atthi keci asaṅkhataṃ saṅkhataṃ karontīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1108]  Ākāse pakkhino 1- gacchanti candimasuriyā gacchanti
tārakarūpāni  gacchanti  iddhiṃ  vikubbanti  bāhuṃ  cālenti  pāṇiṃ
cālenti  leḍḍuṃ  khipanti  laguḷaṃ  khipanti  iddhiṃ  khipanti  usuṃ
khipantīti . āmantā . asaṅkhate pakkhino 1- gacchanti candimasuriyā
gacchanti  tārakarūpāni  gacchanti  iddhiṃ  vikubbanti  bāhuṃ  cālenti
pāṇiṃ  cālenti  leḍḍuṃ  khipanti  laguḷaṃ  khipanti  iddhiṃ  khipanti
usuṃ khipantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote:1. Ma. pakkhiyo.
   [1109]  Ākāsaṃ  parivāretvā  gharāni  karonti  koṭṭhāni
karontīti  .  āmantā  .  asaṅkhataṃ parivāretvā gharāni karonti
koṭṭhāni karontīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1110]  Udapāne  khaññamāne anākāso ākāso hotīti .
Āmantā. Saṅkhataṃ asaṅkhataṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1111]  Tucchaudapāne  pūriyamāne  tucchakoṭṭhe  pūriyamāne
tucchakumbhiyā  pūriyamānāya  ākāso  antaradhāyatīti  . āmantā .
Asaṅkhataṃ antaradhāyatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1112]  Na  vattabbaṃ  ākāso asaṅkhatoti . āmantā .
Ākāso saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi ākāso
asaṅkhatoti.
           Ākāsakathā.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 356-357. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7121              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7121              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1104&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=78              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1104              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4947              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4947              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com