ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Cetasikakathā
   [1136]  Natthi cetasiko dhammoti . āmantā . nanu atthi
keci  dhammā  cittena  sahagatā  sahajātā  saṃsaṭṭhā  sampayuttā
ekuppādā  ekanirodhā ekavatthukā ekārammaṇāti . āmantā .
Hañci  atthi  keci  dhammā  cittena  sahagatā  sahajātā  saṃsaṭṭhā
Sampayuttā  ekuppādā  ekanirodhā  ekavatthukā  ekārammaṇā
no vata re vattabbe natthi cetasiko dhammoti.
   [1137]  Phasso  cittena  sahajātoti . āmantā . hañci
phasso cittena sahajāto tena vata re vattabbe phasso cetasikoti.
Vedanā  .pe.  saññā  cetanā  .pe. saddhā viriyaṃ sati samādhi
paññā rāgo doso moho .pe. anottappaṃ cittena sahajātanti.
Āmantā  .  hañci  anottappaṃ  cittena  sahajātaṃ tena vata re
vattabbe  anottappaṃ  cetasikanti  .  cittena  sahajātāti  katvā
cetasikāti . āmantā . phassena sahajātāti katvā phassasikāti .
Āmantā  . cittena sahajātāti katvā cetasikāti . āmantā .
Vedanāya .pe. saññāya cetanāya saddhāya viriyena satiyā samādhinā
paññāya  rāgena  dosena  mohena .pe. anottappena sahajātāti
katvā  anottappasikāti . āmantā . natthi cetasiko dhammoti .
Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
        cittamidaṃ cetasikā ca dhammā
        anattato saṃviditassa honti
        hīnappaṇītaṃ tadubhaye viditvā
        sammaddaso vedi palokadhammanti
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi atthi cetasiko dhammoti.
   [1138]  Natthi cetasiko dhammoti . āmantā . nanu vuttaṃ
Bhagavatā  idha  kevaṭṭa  bhikkhu  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cittampi
ādisati  cetasikampi  ādisati  vitakkitampi  ādisati  vicāritampi
ādisati evampi te mano itthampi te mano itipi te cittanti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi atthi cetasiko dhammoti.
           Cetasikakathā.
              ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 366-368. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7326              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7326              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1136&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=85              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1136              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5009              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5009              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com