ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Danakatha
   [1139]  Cetasiko  dhammo  dananti . amanta . labbha
cetasiko dhammo paresam datunti . na hevam vattabbe .pe. Labbha
cetasiko  dhammo  paresam  datunti  . amanta . labbha phasso
paresam datunti . na hevam vattabbe .pe. labbha vedana .pe.
Sanna  cetana  saddha  viriyam  sati  samadhi .pe. panna paresam
datunti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1140] Na vattabbam cetasiko dhammo dananti . amanta.
Danam  anitthaphalam  akantaphalam  amanunnaphalam  secanakaphalam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  .  na  hevam  vattabbe  .pe. nanu danam itthaphalam
kantaphalam  manunnaphalam asecanakaphalam sukhudrayam sukhavipakanti . amanta .
Hanci  danam  itthaphalam  kantaphalam  manunnaphalam  asecanakaphalam  sukhudrayam
@Footnote: 1 di. Si. 277.
Sukhavipakam  tena  vata  re  vattabbe cetasiko dhammo dananti .
Danam  itthaphalam  vuttam  bhagavata  civaram  dananti  .  amanta .
Civaram   itthaphalam   kantaphalam   manunnaphalam  asecanakaphalam  sukhudrayam
sukhavipakanti . na hevam vattabbe .pe. danam itthaphalam vuttam bhagavata
pindapato  senasanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharo  dananti  .
Amanta  .  gilanapaccayabhesajjaparikkharo  itthaphalo  kantaphalo
manunnaphalo  asecanakaphalo  sukhudrayo  sukhavipakoti  .  na  hevam
vattabbe .pe.
   [1141] Na vattabbam cetasiko dhammo dananti . amanta.
Nanu vuttam bhagavata
        saddha hiriyam kusalanca danam
        dhamma ete sappurisanuyata
        etam hi maggam diviyam vadanti
        etena hi gacchati devalokanti 1-
attheva suttantoti. Amanta. Tena hi cetasiko dhammo dananti.
   [1142] Na vattabbam cetasiko dhammo dananti . amanta.
Nanu  vuttam  bhagavata  pancimani  bhikkhave  danani  mahadanani
aggannani   rattannani   vamsannani   poranani   asankinnani
asankinnapubbani  na  sankiyanti  na  sankiyissanti  appatikkutthani
@Footnote: 1 am. atthaka. 93.
Samanehi  brahmanehi  vinnuhi  .  katamani  panca . idha bhikkhave
ariyasavako  panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti
panatipata  pativirato  bhikkhave  ariyasavako  aparimananam sattanam
abhayam  deti  averam  deti  abyapajjham  deti aparimananam sattanam
abhayam  datva  averam datva abyapajjham datva aparimanassa abhayassa
averassa abyapajjhassa bhagi hoti idam bhikkhave pathamam danam mahadanam
aggannam   rattannam  vamsannam  poranam  asankinnam  asankinnapubbam
na   sankiyati   na   sankiyissati   appatikkuttham   samanehi
brahmanehi vinnuhi
   {1142.1}  puna  caparam  bhikkhave  ariyasavako  adinnadanam
pahaya  .pe.  kamesumicchacaram  pahaya  .pe.  musavadam pahaya
.pe.  suramerayamajjapamadatthanam  pahaya  suramerayamajjapamadatthana
pativirato  hoti  suramerayamajjapamadatthana  pativirato  bhikkhave
ariyasavako  aparimananam  sattanam  abhayam  deti  averam  deti
abyapajjham  deti  aparimananam  sattanam  abhayam  datva  averam
datva   abyapajjham  datva  aparimanassa  abhayassa  averassa
abyapajjhassa  bhagi  hoti  idam  bhikkhave  pancamam  danam mahadanam
aggannam   rattannam  vamsannam  poranam  asankinnam  asankinnapubbam
na  sankiyati  na  sankiyissati  appatikkuttham  samanehi  brahmanehi
vinnuhi  imani  kho  bhikkhave panca danani mahadanani aggannani
rattannani  vamsannani  poranani  asankinnani  asankinnapubbani
Na  sankiyanti  na  sankiyissanti  appatikkutthani samanehi brahmanehi
vinnuhiti 1- attheva suttantoti . amanta . tena hi cetasiko
dhammo dananti.
   [1143]  Na  vattabbam  deyyadhammo dananti . amanta .
Nanu  vuttam  bhagavata  idhekacco  annam  deti  panam  deti
vattham  deti  yanam  deti  malam  deti  gandham  deti  vilepanam
deti  seyyam  deti  avasatham  deti  padipeyyam  detiti  attheva
suttantoti. Amanta. Tena hi deyyadhammo dananti.
   [1144]  Deyyadhammo  dananti  . amanta . deyyadhammo
itthaphalo kantaphalo manunnaphalo asecanakaphalo sukhudrayo sukhavipakoti .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  danam  itthaphalam  vuttam bhagavata civaram
dananti  .  amanta  .  civaram  itthaphalam  kantaphalam  manunnaphalam
asecanakaphalam  sukhudrayam  sukhavipakanti  .  na  hevam vattabbe .pe.
Danam  itthaphalam  vuttam  bhagavata  pindapato  danam  senasanam danam
gilanapaccayabhesajjaparikkharo  dananti  .  amanta . gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharo  itthaphalo  kantaphalo  manunnaphalo  asecanakaphalo
sukhudrayo  sukhavipakoti  .  na  hevam  vattabbe  .pe. tena hi
na vattabbam deyyadhammo dananti.
            Danakatha.
@Footnote: 1 am. atthaka. 103 pariyayena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 368-371. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7357&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7357&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1139&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=86              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5019              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5019              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com