ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [68]  Rūpadhātuyā rūpī puggaloti . āmantā . kāmadhātuyā
kāmī puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [69] Rūpadhātuyā rūpino sattāti . āmantā . kāmadhātuyā
kāmino sattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [70] Arūpadhātuyā arūpī puggaloti . āmantā . Kāmadhātuyā
kāmī puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [71] Arūpadhātuyā arūpino sattāti . āmantā. Kāmadhātuyā
kāmino sattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [72]  Rūpadhātuyā  rūpī  puggalo  arūpadhātuyā arūpī puggalo
Atthi ca koci rūpadhātuyā cuto arūpadhātuṃ upapajjatīti . āmantā.
Rūpī  puggalo  ucchinno  arūpī  puggalo  jātoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [73]  Rūpadhātuyā  rūpino sattā arūpadhātuyā arūpino sattā
atthi ca koci rūpadhātuyā cuto arūpadhātuṃ upapajjatīti . āmantā.
Rūpī  satto  ucchinno  arūpī  satto  jātoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [74]  Kāyoti  vā sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā
kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāteti.
Āmantā  .  puggaloti vā jīvoti vā jīvoti vā puggaloti vā
puggalaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāteti.
Āmantā  .  añño  kāyo  añño  puggaloti  . āmantā .
Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe.
   {74.1}  Ājānāhi  niggahaṃ hañci kāyoti vā sarīranti vā
sarīranti vā kāyoti vā kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same
sabhāge tajjāte puggaloti vā jīvoti vā jīvoti vā puggaloti vā
puggalaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte
añño  kāyo  añño  puggalo  tena  vata  re vattabbe aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  kāyoti
vā  sarīranti  vā sarīranti vā kāyoti vā kāyaṃ appiyaṃ karitvā
Ese  se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte puggaloti vā jīvoti
vā  jīvoti  vā puggaloti vā puggalaṃ appiyaṃ karitvā ese se
ekaṭṭhe  same  sabhāge  tajjāte  añño kāyo añño puggalo
no ca vattabbe aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti micchā
   {74.2} no ce pana vattabbe aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti no
vata re vattabbe kāyoti vā sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā
kāyaṃ  appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte
puggaloti  vā jīvoti vā jīvoti vā puggaloti vā puggalaṃ appiyaṃ
karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte añño kāyo
añño puggaloti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho kāyoti vā sarīranti
vā  sarīranti  vā  kāyoti vā kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese se
ekaṭṭhe  same sabhāge tajjāte puggaloti vā jīvoti vā jīvoti
vā  puggaloti  vā  puggalaṃ  appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe
same  sabhāge  tajjāte  añño  kāyo  añño puggalo no ca
vattabbe aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti micchā .pe.
   [75]  Kāyoti  vā sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā
kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāteti.
Āmantā   .  vuttaṃ  bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya
paṭipannoti  .  āmantā  .  añño  kāyo añño puggaloti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {75.1}   Ājānāhi   paṭikammaṃ  hañci  kāyoti  vā
Sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese
se  ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya  paṭipanno  tena  vata  re  vattabbe  añño  kāyo
añño  puggaloti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho kāyoti vā
sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese
se  ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya  paṭipanno  no  ca  vattabbe  añño  kāyo  añño
puggaloti micchā
   {75.2} no ce pana vattabbe añño kāyo añño puggaloti
no vata re vattabbe kāyoti vā sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā
kāyaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte vuttaṃ
bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipannoti yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho kāyoti vā sarīranti vā sarīranti vā kāyoti vā kāyaṃ appiyaṃ karitvā
ese se ekaṭṭhe same sabhāge tajjāte vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya paṭipanno no ca vattabbe añño kāyo añño puggaloti
micchā .pe. Saṅkhittaṃ.
           Paññattānuyogo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 36-39. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=743              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=743              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=68&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=68              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3230              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3230              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com