ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Paribhogamayapuññakathā
   [1145]  Paribhogamayaṃ  puññaṃ  vaḍḍhatīti  .  āmantā .
Paribhogamayo  phasso  vaḍḍhati  vedanā  vaḍḍhati  saññā  vaḍḍhati
cetanā  vaḍḍhati  cittaṃ  vaḍḍhati  saddhā  vaḍḍhati  viriyaṃ  vaḍḍhati
sati  vaḍḍhati  samādhi  vaḍḍhati  paññā  vaḍḍhatīti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1146]  Paribhogamayaṃ  puññaṃ  vaḍḍhatīti  . āmantā . latā
viya  vaḍḍhati  māluvā  viya  vaḍḍhati  rukkho  viya  vaḍḍhati  tiṇaṃ
viya vaḍḍhati muñjapuñjo viya vaḍḍhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1147]  Paribhogamayaṃ  puññaṃ vaḍḍhatīti . āmantā . dāyako
dānaṃ  datvā  na  samannāharati  hoti  puññanti  .  āmantā .
Anāvajjantassa  1-  hoti anābhogassa hoti asamannāharantassa hoti
amanasikarontassa   hoti   acetayantassa   hoti   apatthayantassa
hoti  appaṇidahantassa  hotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. nanu
āvajjantassa  hoti  ābhogassa  hoti  samannāharantassa  hoti
manasikarontassa  hoti  cetayantassa  hoti  patthayantassa  hoti
paṇidahantassa  hotīti  .  āmantā  .  hañci  āvajjantassa hoti
ābhogassa  hoti  samannāharantassa  hoti  manasikarontassa  hoti
cetayantassa  hoti  patthayantassa  hoti  paṇidahantassa  hoti  no
vata re vattabbe paribhogamayaṃ puññaṃ vaḍḍhatīti.
@Footnote: 1 Ma. anāvaṭṭantassa. sabbassa idisameva.
   [1148]  Paribhogamayaṃ  puññaṃ vaḍḍhatīti . āmantā . dāyako
dānaṃ  datvā  kāmavitakkaṃ  vitakketi  byāpādavitakkaṃ  vitakketi
vihiṃsāvitakkaṃ  vitakketi  hoti  puññanti  .  āmantā  .  dvinnaṃ
phassānaṃ  .pe.  dvinnaṃ  cittānaṃ  samodhānaṃ  hotīti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  dvinnaṃ  phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ
hotīti  .  āmantā  .  kusalākusalā  sāvajjānavajjā hīnappaṇītā
kaṇhasukkasappaṭibhāgā dhammā sammukhībhāvaṃ āgacchantīti.
   {1148.1} Na hevaṃ vattabbe .pe. Kusalākusalā sāvajjānavajjā
hīnappaṇītā  kaṇhasukkasappaṭibhāgā  dhammā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti .
Āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā cattārīmāni bhikkhave suvidūravidūrāni.
Katamāni  cattāri . nabhañca bhikkhave paṭhavī ca idaṃ paṭhamaṃ suvidūravidūraṃ
orimañca  bhikkhave  tīraṃ  samuddassa  pārimañca  tīraṃ  idaṃ  dutiyaṃ
suvidūravidūraṃ  yato  ca  bhikkhave  verocano  abbhudeti  yattha  ca
atthameti  idaṃ  tatiyaṃ  suvidūravidūraṃ  satañca  bhikkhave  dhammā
asatañca  dhammā  idaṃ  catutthaṃ  suvidūravidūraṃ  imāni  kho  bhikkhave
cattāri suvidūravidūrānīti
        nabhañca dūre paṭhavī ca dūre
        pāraṃ samuddassa tadāhu dūre
        yato ca verocano abbhudeti
        pabhaṅkaro yattha ca atthameti
        Tato have dūrataraṃ vadanti
        satañca dhammaṃ asatañca dhammaṃ
        abyāyiko hoti sataṃ samāgamo
        yāvampi tiṭṭheyya tatheva hoti
        khippaṃ haveti asataṃ samāgamo
        tasmā sataṃ dhammo asabbhi ārakāti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi  na  vattabbaṃ
kusalākusalā   sāvajjānavajjā   hīnappaṇītā   kaṇhasukkasappaṭibhāgā
dhammā sammukhībhāvaṃ āgacchantīti.
   [1149] Na vattabbaṃ paribhogamayaṃ puññaṃ vaḍḍhatīti . āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
      ārāmaropā vanaropā    ye janā setukārakā
      papañca udapānañca     ye dadanti upassayaṃ
      tesaṃ divā ca ratto ca      sadā puññaṃ pavaḍḍhati
      dhammaṭṭhā sīlasampannā   te janā saggagāminoti 2-
attheva  suttantoti  .  āmantā  .  tena hi paribhogamayaṃ puññaṃ
vaḍḍhatīti.
   [1150] Na vattabbaṃ paribhogamayaṃ puññaṃ vaḍḍhatīti . āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā cattārome bhikkhave puññābhisandā kusalābhisandā
@Footnote: 1 aṃ. catukka. 65. 2 saṃ. sagātha. 46.
Sandā  sukhassāhārā  sovaggikā  sukhavipākā saggasaṃvattanikā iṭṭhāya
kantāya  manāpāya  hitāya sukhāya saṃvattanti . katame cattāro .
Yassa  bhikkhave  bhikkhu  cīvaraṃ  paribhuñjamāno  appamāṇaṃ  cetosamādhiṃ
upasampajja  viharati  appamāṇo  tassa  puññābhisando  kusalābhisando
sukhassāhāro   sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko  iṭṭhāya
kantāya  manāpāya  hitāya  sukhāya  saṃvattati  yassa  bhikkhave bhikkhu
piṇḍapātaṃ paribhuñjamāno .pe. Senāsanaṃ paribhuñjamāno .pe.
   {1150.1}  Gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  paribhuñjamāno appamāṇaṃ
cetosamādhiṃ  upasampajja  viharati  appamāṇo  tassa  puññābhisando
kusalābhisando  sukhassāhāro  sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko
iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattati ime kho bhikkhave
cattāro  puññābhisandā  kusalābhisandā  sukhassāhārā  sovaggikā
sukhavipākā  saggasaṃvattanikā  iṭṭhāya  kantāya  manāpāya  hitāya
sukhāya  saṃvattantīti  1-  attheva suttantoti . āmantā . tena
hi paribhogamayaṃ puññaṃ vaḍḍhatīti.
   [1151]  Paribhogamayaṃ  puññaṃ vaḍḍhatīti . āmantā . dāyako
dānaṃ  deti  paṭiggāhako  paṭiggahetvā  na  paribhuñjati  chaḍḍeti
vissajjeti  hoti  puññanti  .  āmantā  . hañci dāyako dānaṃ
deti  paṭiggāhako  paṭiggahetvā  na  paribhuñjati chaḍḍeti vissajjeti
@Footnote: 1 aṃ. catukka. 71.
Hoti puññaṃ no vata re vattabbe paribhogamayaṃ puññaṃ vaḍḍhatīti.
   [1152]  Paribhogamayaṃ  puññaṃ vaḍḍhatīti . āmantā . dāyako
dānaṃ  deti  paṭiggāhake  paṭiggahite  rājāno vā haranti corā
vā  haranti  aggi  vā  dahati  udakaṃ  vā  vahati  appiyā vā
dāyādā  haranti  hoti  puññanti  .  āmantā . hañci dāyako
dānaṃ  deti  paṭiggāhake  paṭiggahite  rājāno vā haranti corā
vā  haranti  aggi  vā  dahati  udakaṃ  vā  vahati  appiyā vā
dāyādā  haranti  hoti  puññaṃ  no vata re vattabbe paribhogamayaṃ
puññaṃ vaḍḍhatīti.
           Paribhogamayapuññakathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 372-376. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7431              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7431              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1145&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1145              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5049              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5049              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com