ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Ariyadhammavipākakathā
   [1179] Natthi ariyadhammavipākoti . āmantā . nanu mahapphalaṃ
sāmaññaṃ  mahapphalaṃ  brahmaññanti  .  āmantā  .  hañci  mahapphalaṃ
Sāmaññaṃ  mahapphalaṃ  brahmaññaṃ  no  vata  re  vattabbe  natthi
ariyadhammavipākoti.
   [1180]  Natthi  ariyadhammavipākoti . āmantā . nanu atthi
sotāpattiphalanti  .  āmantā  .  hañci  atthi sotāpattiphalaṃ no
vata re vattabbe natthi ariyadhammavipākoti . nanu atthi sakadāgāmiphalaṃ
.pe. anāgāmiphalaṃ .pe. arahattaphalanti . āmantā . hañci atthi
arahattaphalaṃ no vata re vattabbe natthi ariyadhammavipākoti.
   [1181] Sotāpattiphalaṃ na vipākoti . āmantā . Dānaphalaṃ na
vipākoti . na hevaṃ vattabbe .pe. sotāpattiphalaṃ na vipākoti.
Āmantā  .  sīlaphalaṃ  .pe. bhāvanāphalaṃ na vipākoti . na hevaṃ
vattabbe  .pe. sakadāgāmiphalaṃ .pe. anāgāmiphalaṃ .pe. arahattaphalaṃ
na vipākoti . āmantā . dānaphalaṃ na vipākoti. Na hevaṃ vattabbe
.pe.  arahattaphalaṃ  na  vipākoti  .  āmantā . sīlaphalaṃ .pe.
Bhāvanāphalaṃ na vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1182]  Dānaphalaṃ  vipākoti  .  āmantā . sotāpattiphalaṃ
vipākoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Dānaphalaṃ vipākoti. Āmantā.
Sakadāgāmiphalaṃ  .pe.  anāgāmiphalaṃ  .pe.  arahattaphalaṃ vipākoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sīlaphalaṃ .pe. bhāvanāphalaṃ vipākoti .
Āmantā  .  sotāpattiphalaṃ  vipākoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  bhāvanāphalaṃ  vipākoti  . āmantā . sakadāgāmiphalaṃ .pe.
Anāgāmiphalaṃ .pe. Arahattaphalaṃ vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1183] Kāmāvacaraṃ kusalaṃ savipākanti . āmantā . Lokuttaraṃ
kusalaṃ  savipākanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. rūpāvacaraṃ kusalaṃ
.pe.  arūpāvacaraṃ  kusalaṃ  savipākanti  .  āmantā  . lokuttaraṃ
kusalaṃ savipākanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1184] Lokuttaraṃ kusalaṃ avipākanti . āmantā . Kāmāvacaraṃ
kusalaṃ  avipākanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. lokuttaraṃ kusalaṃ
avipākanti  .  āmantā  .  rūpāvacaraṃ  .pe.  arūpāvacaraṃ kusalaṃ
avipākanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1185] Kāmāvacaraṃ kusalaṃ savipākaṃ ācayagāmīti . āmantā.
Lokuttaraṃ  kusalaṃ  savipākaṃ ācayagāmīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Rūpāvacaraṃ .pe. arūpāvacaraṃ kusalaṃ savipākaṃ ācayagāmīti . Āmantā.
Lokuttaraṃ kusalaṃ savipākaṃ ācayagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1186] Lokuttaraṃ kusalaṃ savipākaṃ apacayagāmīti . āmantā .
Kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  savipākaṃ  apacayagāmīti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  lokuttaraṃ  kusalaṃ  savipākaṃ  apacayagāmīti  .  āmantā .
Rūpāvacaraṃ  .pe.  arūpāvacaraṃ  kusalaṃ  savipākaṃ  apacayagāmīti  . na
hevaṃ vattabbe .pe.
          Ariyadhammavipākakathā.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 384-386. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7686              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7686              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1179&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1179              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5166              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com