ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kāmaguṇakathā
   [1210]  Pañceva  kāmaguṇā kāmadhātūti . āmantā . nanu
atthi  tappaṭisaṃyutto  chandoti  .  āmantā  .  hañci  atthi
tappaṭisaṃyutto  chando  no  vata  re  vattabbe pañceva kāmaguṇā
kāmadhātūti  .  nanu  atthi  tappaṭisaṃyutto  rāgo  tappaṭisaṃyutto
chandarāgo   tappaṭisaṃyutto   saṅkappo   tappaṭisaṃyutto   rāgo
tappaṭisaṃyutto   saṅkapparāgo   tappaṭisaṃyuttā  pīti  tappaṭisaṃyuttaṃ
somanassaṃ  tappaṭisaṃyuttaṃ  pītisomanassanti  .  āmantā  .  hañci
atthi  tappaṭisaṃyuttaṃ  pītisomanassaṃ  no  vata  re vattabbe pañceva
kāmaguṇā kāmadhātūti.
   [1211]  Pañceva  kāmaguṇā  kāmadhātūti  .  āmantā .
Manussānaṃ  cakkhuṃ  na  kāmadhātūti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Manussānaṃ  sotaṃ  .pe.  manussānaṃ  ghānaṃ  .pe. manussānaṃ jivhā
.pe.  manussānaṃ  kāyo  .pe. manussānaṃ mano na kāmadhātūti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  manussānaṃ  mano  na  kāmadhātūti .
Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
      pañca kāmaguṇā loke   manochaṭṭhā paveditā
      ettha chandaṃ virājetvā   evaṃ dukkhā pamuccatīti 1-
@Footnote: 1 khu. su. 291.
Attheva  suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ manussānaṃ
mano na kāmadhātūti.
   [1212]  Pañceva  kāmaguṇā  kāmadhātūti  .  āmantā .
Kāmaguṇā  bhavo  gati  sattāvāso  saṃsāro  yoni  viññāṇaṭṭhiti
attabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atthi kāmaguṇūpagaṃ
kammanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atthi  kāmaguṇūpagā
sattāti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. kāmaguṇe sattā jāyanti
jiyyanti  miyyanti  cavanti  upapajjantīti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  kāmaguṇe atthi rūpaṃ vedanā saññā saṅkhārā viññāṇanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  kāmaguṇā  pañcavokārabhavoti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  kāmaguṇe  sammāsambuddhā  uppajjanti
paccekasambuddhā  uppajjanti  sāvakayugaṃ  uppajjatīti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe.  kāmadhātu  bhavo  gati sattāvāso saṃsāro yoni
viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā  .  kāmaguṇā
bhavo gati sattāvāso saṃsāro yoni viññāṇaṭṭhiti attabhāvapaṭilābhoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. atthi kāmadhātūpagaṃ kammanti . āmantā.
Atthi  kāmaguṇūpagaṃ  kammanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. atthi
kāmadhātūpagā  sattāti  .  āmantā  .  atthi  kāmaguṇūpagā
sattāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. kāmadhātuyā sattā jāyanti
jiyyanti  miyyanti  cavanti  upapajjantīti  .  āmantā . kāmaguṇe
Sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti cavanti upapajjantīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  kāmadhātuyā  atthi rūpaṃ vedanā saññā saṅkhārā
viññāṇanti  .  āmantā  .  kāmaguṇe atthi rūpaṃ vedanā saññā
saṅkhārā  viññāṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  kāmadhātu
pañcavokārabhavoti  . āmantā . kāmaguṇā pañcavokārabhavoti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  kāmadhātuyā  sammāsambuddhā  uppajjanti
paccekasambuddhā  uppajjanti  sāvakayugaṃ  uppajjatīti  . āmantā .
Kāmaguṇe    sammāsambuddhā    uppajjanti    paccekasambuddhā
uppajjanti sāvakayugaṃ uppajjatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1213]  Na  vattabbaṃ  pañceva  kāmaguṇā  kāmadhātūti .
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā  pañcime bhikkhave kāmaguṇā .
Katame  pañca  .  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā
piyarūpā  kāmūpasaṃhitā  rajaniyā  sotaviññeyyā  saddā  .pe.
Ghānaviññeyyā  gandhā  .pe.  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.
Kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasaṃhitā  rajaniyā  ime  kho  bhikkhave  pañca  kāmaguṇāti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi pañceva kāmaguṇā
kāmadhātūti.
           Kāmaguṇakathā.
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyatana. 291.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 395-397. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7887              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7887              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1210&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=95              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5282              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5282              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com