ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Rūpadhātukathā
   [1217]  Rūpino dhammā rūpadhātūti . āmantā . rūpaṃ bhavo
gati  sattāvāso  saṃsāro  yoni viññāṇaṭṭhiti attabhāvapaṭilābhoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. atthi rūpūpagaṃ kammanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  atthi  rūpūpagā sattāti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpe
sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti  cavanti  upapajjantīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rūpe  atthirūpaṃ  vedanā  saññā
@Footnote: 1 aṃ. chakka. 459.
Saṅkhārā  viññāṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rūpaṃ
pañcavokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1218]  Rūpadhātu  bhavo  gati  .pe. attabhāvapaṭilābhoti .
Āmantā  . rūpaṃ bhavo gati .pe. attabhāvapaṭilābhoti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  atthi  rūpadhātūpagaṃ kammanti . āmantā . atthi
rūpūpagaṃ  kammanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atthi rūpadhātūpagā
sattāti  .  āmantā  .  atthi  rūpūpagā  sattāti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  rūpadhātuyā  sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti
cavanti  upapajjantīti  .  āmantā  .  rūpe  sattā  jāyanti
jiyyanti  miyyanti  cavanti  upapajjantīti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe. rūpadhātuyā atthi rūpaṃ vedanā saññā saṅkhārā viññāṇanti .
Āmantā . rūpe atthi rūpaṃ vedanā saññā saṅkhārā viññāṇanti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. rūpadhātu pañcavokārabhavoti . āmantā .
Rūpaṃ  pañcavokārabhavoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpino dhammā
rūpadhātu  kāmadhātuyā  atthi  rūpanti  .  āmantā  .  sāva
kāmadhātu  sā  rūpadhātūti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sāva
kāmadhātu  sā  rūpadhātūti  .  āmantā . kāmabhavena samannāgato
puggalo  davīhi  bhavehi  samannāgato  hoti kāmabhavena ca rūpabhavena
cāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Rūpadhātukathā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 399-400. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7976              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7976              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1217&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1217              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5320              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5320              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com