ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Arūpadhātukathā
   [1219]  Arūpino dhammā arūpadhātūti . āmantā . vedanā
bhavo  gati  sattāvāso  saṃsāro  yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāva-
paṭilābhoti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi vedanūpagaṃ kammanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. atthi vedanūpagā sattāti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  vedanāya  sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti
cavanti  upapajjantīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. vedanāya atthi
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe. Vedanā catuvokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1220]  Arūpadhātu  bhavo  gati .pe. attabhāvapaṭilābhoti .
Āmantā  .  vedanā  bhavo gati .pe. attabhāvapaṭilābhoti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe. atthi arūpadhātūpagaṃ kammanti . āmantā .
Atthi  vedanūpagaṃ  kammanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. atthi
arūpadhātūpagā sattāti . āmantā . atthi vedanūpagā sattāti. Na
hevaṃ  vattabbe .pe. arūpadhātuyā sattā jāyanti jiyyanti miyyanti
cavanti  upapajjantīti  .  āmantā  .  vedanāya  sattā jāyanti
jiyyanti  miyyanti  cavanti upapajjantīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Arūpadhātuyā  .  atthi  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇanti
āmantā . vedanāya atthi vedanā saññā saṅkhārā viññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. arūpadhātu catuvokārabhavoti . āmantā .
Vedanā catuvokārabhavoti . na hevaṃ vattabbe .pe. arūpino dhammā
arūpadhātu  kāmadhātuyā atthi vedanā saññā saṅkhārā viññāṇanti .
Āmantā  . sāva kāmadhātu sā arūpadhātūti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  sāva  kāmadhātu sā arūpadhātūti . āmantā . kāmabhavena
samannāgato  puggalo  dvīhi bhavehi samannāgato hoti kāmabhavena ca
arūpabhavena cāti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpino dhammā rūpadhātu
arūpino  dhammā  arūpadhātu  kāmadhātuyā  atthi rūpaṃ vedanā saññā
saṅkhārā  viññāṇanti  .  āmantā  .  sāva  kāmadhātu  sā
rūpadhātu sā arūpadhātūti . na hevaṃ vattabbe .pe. sāva kāmadhātu
sā rūpadhātu sā arūpadhātūti . āmantā . kāmabhavena samannāgato
puggalo  tīhi  bhavehi samannāgato hoti kāmabhavena ca rūpabhavena ca
arūpabhavena cāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Arūpadhātukathā.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 401-402. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8004              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8004              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1219&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=98              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1219              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5333              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5333              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com