ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Arūpe rūpakathā
   [1235] Atthi rūpaṃ arūpesūti . āmantā . rūpabhavo rūpagati
rūpasattāvāso  rūpasaṃsāro  rūpayoni rūpattabhāvapaṭilābhoti . na hevaṃ
vattabbe .pe. nanu arūpabhāvo arūpagati arūpasattāvāso arūpasaṃsāro
arūpayoni arūpattabhāvapaṭilābhoti . āmantā . hañci arūpabhāvo .pe.
Arūpattabhāvapaṭilābho no vata re vattabbe atthi rūpaṃ arūpesūti.
   [1236] Atthi rūpaṃ arūpesūti . Āmantā. Pañcavokārabhavo gati
sattāvāso  saṃsāro  yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti . na
hevaṃ vattabbe .pe. nanu catuvokārabhavo .pe. Attabhāvapaṭilābhoti.
Āmantā  . hañci catuvokārabhavo gati .pe. attabhāvapaṭilābho no
vata re vattabbe atthi rūpaṃ arūpesūti.
   [1237] Atthi rūpaṃ rūpadhātuyā so ca rūpabhavo rūpagati rūpasattāvāso
rūpasaṃsāro   rūpayoni  rūpattabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā  .
Atthi rūpaṃ arūpesu so ca rūpabhavo rūpagati .pe. Rūpattabhāvapaṭilābhoti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atthi  rūpaṃ  rūpadhātuyā  so  ca
pañcavokārabhavo   gati   .pe.   attabhāvapaṭilābhoti   .
Āmantā  .  atthi  rūpaṃ  arūpesu  so  ca pañcavokārabhavo gati
.pe. Attabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1238]  Atthi  rūpaṃ  arūpesu  so  ca  arūpabhavo arūpagati
arūpasattāvāso  arūpasaṃsāro  arūpayoni  arūpattabhāvapaṭilābhoti .
Āmantā  .  atthi  rūpaṃ  arūpadhātuyā  so ca arūpabhavo arūpagati
.pe. Arūpattabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1239] Atthi rūpaṃ arūpesu so ca catuvokārabhavo gati .pe.
Attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā . atthi rūpaṃ arūpadhātuyā so ca
catuvokārabhavo gati .pe. Attabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1240] Atthi rūpaṃ arūpesūti . āmantā. Nanu rūpānaṃ nissaraṇaṃ
arūpaṃ  vuttaṃ  bhagavatāti . āmantā . hañci rūpānaṃ nissaraṇaṃ arūpaṃ
vuttaṃ bhagavatā no vata re vattabbe atthi arūpaṃ rūpesūti.
   [1241]  Rūpānaṃ  nissaraṇaṃ  arūpaṃ  vuttaṃ  bhagavatā atthi rūpaṃ
arūpesūti  . āmantā . kāmānaṃ nissaraṇaṃ nekkhammaṃ vuttaṃ bhagavatā
atthi  nekkhammesu  kāmā  atthi  anāsavesu  āsavā  atthi
apariyāpannesu pariyāpannāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Arūpe rūpakathā.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 407-408. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8126              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8126              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1235&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=100              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1235              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5363              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5363              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]