ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Jīvitindriyakathā
   [1285]  Natthi  rūpajīvitindriyanti . āmantā . natthi rūpīnaṃ
dhammānaṃ āyu ṭhiti 2- yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanāti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. atthi rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā
@Footnote: 1 Ma. u. 357 . 2. Ma. Yu. āyuṭṭhiti. aññattha idisameva.
Yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanāti  . āmantā . hañci atthi
rūpīnaṃ  dhammānaṃ  āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā
no vata re vattabbe natthi rūpajīvitindriyanti.
   [1286]  Atthi  arūpīnaṃ  dhammānaṃ  āyu ṭhiti yapanā yāpanā
iriyanā  vattanā  pālanā  atthi arūpajīvitindriyanti . āmantā .
Atthi  rūpīnaṃ  dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā
pālanā atthi rūpajīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1287] Atthi rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā
vattanā  pālanā  natthi  rūpajīvitindriyanti  .  āmantā  . atthi
arūpīnaṃ  dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā
natthi arūpajīvitindriyanti na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1288] Arūpīnaṃ dhammānaṃ āyu arūpajīvitindriyanti . Āmantā.
Rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu rūpajīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1289]  Rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu na vattabbaṃ rūpajīvitindriyanti .
Āmantā  . arūpīnaṃ dhammānaṃ āyu na vattabbaṃ arūpajīvitindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1290]  Rūpīnaṃ  dhammānaṃ āyu arūpajīvitindriyanti . āmantā
arūpīnaṃ dhammānaṃ āyu rūpajīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1291] Arūpīnaṃ dhammānaṃ āyu na vattabbaṃ rūpajīvitindriyanti .
Āmantā  .  rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu na vattabbaṃ arūpajīvitindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1292] Rūpīnañca arūpīnañca dhammānaṃ āyu arūpajīvitindriyanti .
Āmantā  .  rūpīnañca  arūpīnañca  dhammānaṃ āyu rūpajīvindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1293]  Rūpīnañca  arūpīnañca  dhammānaṃ  āyu  na  vattabbaṃ
rūpajīvitindriyanti  .  āmantā  .  rūpīnañca  arūpīnañca  dhammānaṃ
āyu na vattabbaṃ arūpajīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1294]  Natthi  rūpajīvitindriyanti  .  āmantā  .  nirodhaṃ
samāpannassa natthi jīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1295] Nirodhaṃ samāpannassa atthi jīvitindriyanti . Āmantā.
Hañci  nirodhaṃ  samāpannassa atthi jīvitindriyaṃ no vata re vattabbe
natthi rūpajīvitindriyanti.
   [1296] Nirodhaṃ samāpannassa atthi jīvitindriyanti . Āmantā.
Katamakkhandhapariyāpannanti  .  saṅkhārakkhandhapariyāpannanti  .  nirodhaṃ
samāpannassa  atthi  saṅkhārakkhandhoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Nirodhaṃ  samāpannassa  atthi  saṅkhārakkhandhoti . āmantā . nirodhaṃ
samāpannassa  atthi  vedanākkhandho  .pe.  saññākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1297]  Nirodhaṃ  samāpannassa  atthi  vedanākkhandho  .pe.
Saññākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandhoti  .  āmantā  .  na
Nirodhasamāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1298]  Natthi rūpajīvitindriyanti . āmantā . asaññasattānaṃ
natthi  jīvitindriyanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. asaññasattānaṃ
atthi  jīvitindriyanti  .  āmantā  .  hañci  asaññasattānaṃ atthi
jīvitindriyaṃ no vata re vattabbe natthi rūpajīvitindriyanti.
   [1299]  Asaññasattānaṃ  atthi  jīvitindriyanti . āmantā .
Katamakkhandhapariyāpannanti    .   saṅkhārakkhandhapariyāpannanti   .
Asaññasattānaṃ  atthi  saṅkhārakkhandhoti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Asaññasattānaṃ   atthi   saṅkhārakkhandhoti   .   āmantā  .
Asaññasattānaṃ  atthi  vedanākkhandho  .pe.  saññākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandhoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  asaññasattānaṃ
atthi  vedanākkhandho .pe. saññākkhandho .pe. viññāṇakkhandhoti .
Āmantā. Pañcavokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1300] Upapattesiyena cittena samuṭṭhitaṃ jīvitindriyaṃ upapattesiye
citte  bhijjamāne ekadesaṃ bhijjatīti . āmantā . upapattesiyena
cittena  samuṭṭhito phasso upapattesiye citte bhijjamāne ekadeso
bhijjatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1301] Upapattesiyena cittena samuṭṭhito phasso upapattesiye
citte bhijjamāne anavaseso bhijjatīti . āmantā . upapattesiyena
cittena  samuṭṭhitaṃ  jīvitindriyaṃ  upapattesiye  citte  bhijjamāne
Anavasesaṃ bhijjatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1302] Dve jīvitindriyānīti . āmantā . dvīhi jīvitehi
jīvati dvīhi maraṇehi miyyatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Jīvitindriyakathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 423-427. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8455              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8455              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1285&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=102              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1285              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5389              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5389              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com