ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Rūpaṃ sārammaṇantikathā
   [1321]  Rūpaṃ  sārammaṇanti  .  āmantā  .  atthi tassa
āvajjanā  ābhogo  samannāhāro  manasikāro  cetanā  patthanā
paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. nanu natthi tassa āvajjanā
ābhogo  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  hañci  natthi  tassa
āvajjanā  ābhogo  .pe.  paṇidhi  no  vata re vattabbe rūpaṃ
sārammaṇanti.
   [1322]  Phasso  sārammaṇo atthi tassa āvajjanā ābhogo
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  rūpaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa
āvajjanā ābhogo .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1323]  Vedanā  .pe. saññā cetanā cittaṃ saddhā viriyaṃ
sati  samādhi  paññā  rāgo  doso moho māno diṭṭhi vicikicchā
thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  .pe.  anottappaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa
āvajjanā  ābhogo  .pe. paṇidhīti . āmantā . rūpaṃ sārammaṇaṃ
atthi  tassa  āvajjanā  ābhogo  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1324]  Rūpaṃ  sārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā ābhogo
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  phasso  sārammaṇo natthi tassa
āvajjanā ābhogo .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1325]  Rūpaṃ  sārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā ābhogo
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā . vedanā saññā .pe. anottappaṃ
sārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  ābhogo  .pe.  paṇidhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1326]  Na  vattabbaṃ rūpaṃ sārammaṇanti . āmantā . nanu
rūpaṃ  sapaccayanti  .  āmantā  .  hañci  rūpaṃ  sapaccayaṃ  tena
vata re vattabbe rūpaṃ sārammaṇanti.
          Rūpaṃ sārammaṇantikathā.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 434-435. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8655              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8655              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1321&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=106              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1321              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5486              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5486              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com