ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [6]  Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti. Na hevaṃ vattabbe.
   {6.1}  Ājānāhi niggahaṃ hañci puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhena tena vata re vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato
so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi
vattabbe  kho  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca
vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho tato so  puggalo nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti micchā
   {6.2} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā.
            Paccanīkapañcakaṃ
   [7]  Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
Na hevaṃ vattabbe.
   {7.1} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhena tena vata re vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ tattha vadesi  vattabbe
kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā
   {7.2} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā.
           Paṭikammacatukkaṃ.
   [8]  Tvañce  pana  maññasi vattabbe kho puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho
tato  so  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  tena  tvaṃ
tattha  hetāya  paṭiññāya  hevaṃ paṭijānantaṃ hevaṃ niggahetabbe atha
taṃ niggaṇhāma suniggahitova hosi
   {8.1}   hañci   puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena  vata  re  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho tato so
puggalo     upalabbhati     sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti     yaṃ
Tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho tato so puggalo
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti micchā
   {8.2} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi
vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca
vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato so puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti idaṃ te micchā.
           Niggahacatukkaṃ.
   [9] Ese ce dunniggahite hevameva tattha dakkha vattabbe kho
puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe yo sacchikaṭṭho
paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
no  ca mayaṃ tayā tattha hetāya paṭiññāya hevaṃ paṭijānantā hevaṃ
niggahetabbā atha maṃ niggaṇhāsi dunniggahitāva homa
   {9.1}  hañci puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena tena vata
re vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho puggalo nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
   {9.2} no ca vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo
nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  micchā no ce pana vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti no
Vata  re  vattabbe  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ
tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho tato so puggalo
nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti idaṃ te micchā.
           Upanayanacatukkaṃ.
   [10]  Na  hevaṃ niggahetabbe tena hi yaṃ niggaṇhāsi hañci
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re  vattabbe
yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho puggalo nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho
tato  so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  micchā  no
ce  pana  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo
nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re  vattabbe puggalo
nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo
sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  idaṃ  te  micchā tena hi ye kate niggahe se
niggahe dukkaṭe sukate paṭikamme sukatā paṭipādanāti.
           Niggamacatukkaṃ.
           Dutiyo niggaho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 5-8. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=87              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=87              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=6&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=6              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3021              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3021              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com