ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Nayathācittassa vācātikathā
   [1358]  Na yathācittassa vācāti . āmantā . aphassakassa
vācā  avedanakassa  vācā  asaññakassa  vācā  acetanakassa
vācā  acittakassa  vācāti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. nanu
saphassakassa   vācā  savedanakassa  vācā  sasaññakassa  vācā
sacetanakassa vācā .pe. sacittakassa vācāti . āmantā . hañci
saphassakassa  vācā .pe. sacittakassa vācā no vata re vattabbe
na yathācittassa vācāti.
   [1359] Na yathācittassa vācāti . āmantā. Anāvajjantassa
vācā  anābhogassa  vācā  .pe.  apaṇidahantassa  vācāti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu āvajjantassa vācā ābhogassa vācā
.pe.  paṇidahantassa  vācāti  .  āmantā . hañci āvajjantassa
vācā  ābhogassa  vācā  .pe.  paṇidahantassa  vācā  no vata
re vattabbe na yathācittassa vācāti.
   [1360] Na yathācittassa vācāti . āmantā . nanu vācā
cittasamuṭṭhānā  cittena  saha  jātā cittena saha ekuppādāti .
Āmantā . hañci vācā cittasamuṭṭhānā cittena saha jātā cittena
saha ekuppādā no vata re vattabbe na yathācittassa vācāti.
   [1361] Na yathācittassa vācāti . āmantā . Na bhaṇitukāmo
bhaṇati  na  kathetukāmo  katheti  na  ālapitukāmo  ālapati  na
voharitukāmo voharatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. nanu bhaṇitukāmo
bhaṇati  kathetukāmo  katheti  ālapitukāmo  ālapati  voharitukāmo
voharatīti  .  āmantā  .  hañci  bhaṇitukāmo  bhaṇati kathetukāmo
katheti  ālapitukāmo  ālapati  voharitukāmo voharati no vata re
vattabbe na yathācittassa vācāti.
   [1362] Na vattabbaṃ na yathācittassa vācāti. Āmantā. Nanu
atthi  koci  aññaṃ  bhaṇissāmīti  aññaṃ  bhaṇati  aññaṃ  kathessāmīti
aññaṃ   katheti  aññaṃ  ālapissāmīti  aññaṃ  ālapati  aññaṃ
Voharissāmīti  aññaṃ  voharatīti  .  āmantā . hañci atthi koci
aññaṃ  bhaṇissāmīti  aññaṃ  bhaṇati  .pe.  aññaṃ  voharissāmīti
aññaṃ voharati tena vata re vattabbe na yathācittassa vācāti.
         Nayathācittassa vācātikathā.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 444-446. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8860              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8860              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1358&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1358              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5557              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5557              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com