ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Nayathacittassa kayakammantikatha
   [1363] Na yathacittassa kayakammanti . amanta. Aphassakassa
kayakammam  .pe.  acittakassa  kayakammanti  .  na hevam vattabbe
.pe.  nanu  saphassakassa kayakammam .pe. sacittakassa kayakammanti .
Amanta  .  hanci  saphassakassa  kayakammam  .pe.  sacittakassa
kayakammam no vata re vattabbe na yathacittassa kayakammanti.
   [1364] Na yathacittassa kayakammanti. Amanta. Anavajjantassa
kayakammam  .pe.  apanidahantassa  kayakammanti . na hevam vattabbe
.pe.   nanu   avajjantassa  kayakammam  .pe.  panidahantassa
kayakammanti  .  amanta  . hanci avajjantassa kayakammam .pe.
Panidahantassa  kayakammam  no  vata  re  vattabbe  na yathacittassa
kayakammanti.
   [1365] Na yathacittassa kayakammanti. Amanta. Nanu kayakammam
cittasamutthanam  cittena  saha  jatam  cittena  saha ekuppadanti .
Amanta . hanci kayakammam cittasamutthanam cittena saha jatam cittena
saha ekuppadam no vata re vattabbe na yathacittassa kayakammanti.
   [1366]  Na  yathacittassa  kayakammanti  . amanta . na
abhikkamitukamo   abhikkamati  na  patikkamitukamo  patikkamati  na
aloketukamo  aloketi  na  viloketukamo  viloketi  na
samminjitukamo  samminjeti  na  pasaretukamo  pasaretiti  .  na
hevam  vattabbe  .pe. nanu abhikkamitukamo abhikkamati patikkamitukamo
patikkamati  aloketukamo  aloketi  viloketukamo  viloketi
samminjitukamo   samminjeti   pasaretukamo   pasaretiti  .
Amanta  .  hanci  abhikkamitukamo abhikkamati .pe. pasaretukamo
pasareti no vata re vattabbe na yathacittassa kayakammanti.
   [1367] Na vattabbam na yathacittassa kayakammanti. Amanta.
Nanu  atthi  koci  annatra  gacchissamiti  annatra  gacchati  .pe.
Annam  pasaressamiti  annam  pasaretiti  .  amanta  .  hanci
atthi  koci  annatra  gacchissamiti  annatra  gacchati  .pe.
Annam  pasaressamiti  annam  pasareti  tena  vata  re vattabbe
na yathacittassa kayakammanti.
        Na yathacittassa kayakammantikatha.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 446-447. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8893&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8893&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1363&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=114              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1363              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5574              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5574              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]