ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Nayathācittassa kāyakammantikathā
   [1363] Na yathācittassa kāyakammanti . āmantā. Aphassakassa
kāyakammaṃ  .pe.  acittakassa  kāyakammanti  .  na hevaṃ vattabbe
.pe.  nanu  saphassakassa kāyakammaṃ .pe. sacittakassa kāyakammanti .
Āmantā  .  hañci  saphassakassa  kāyakammaṃ  .pe.  sacittakassa
kāyakammaṃ no vata re vattabbe na yathācittassa kāyakammanti.
   [1364] Na yathācittassa kāyakammanti. Āmantā. Anāvajjantassa
kāyakammaṃ  .pe.  apaṇidahantassa  kāyakammanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.   nanu   āvajjantassa  kāyakammaṃ  .pe.  paṇidahantassa
kāyakammanti  .  āmantā  . hañci āvajjantassa kāyakammaṃ .pe.
Paṇidahantassa  kāyakammaṃ  no  vata  re  vattabbe  na yathācittassa
kāyakammanti.
   [1365] Na yathācittassa kāyakammanti. Āmantā. Nanu kāyakammaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  cittena  saha  jātaṃ  cittena  saha ekuppādanti .
Āmantā . hañci kāyakammaṃ cittasamuṭṭhānaṃ cittena saha jātaṃ cittena
saha ekuppādaṃ no vata re vattabbe na yathācittassa kāyakammanti.
   [1366]  Na  yathācittassa  kāyakammanti  . āmantā . na
abhikkamitukāmo   abhikkamati  na  paṭikkamitukāmo  paṭikkamati  na
āloketukāmo  āloketi  na  viloketukāmo  viloketi  na
sammiñjitukāmo  sammiñjeti  na  pasāretukāmo  pasāretīti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu abhikkamitukāmo abhikkamati paṭikkamitukāmo
paṭikkamati  āloketukāmo  āloketi  viloketukāmo  viloketi
sammiñjitukāmo   sammiñjeti   pasāretukāmo   pasāretīti  .
Āmantā  .  hañci  abhikkamitukāmo abhikkamati .pe. pasāretukāmo
pasāreti no vata re vattabbe na yathācittassa kāyakammanti.
   [1367] Na vattabbaṃ na yathācittassa kāyakammanti. Āmantā.
Nanu  atthi  koci  aññatra  gacchissāmīti  aññatra  gacchati  .pe.
Aññaṃ  pasāressāmīti  aññaṃ  pasāretīti  .  āmantā  .  hañci
atthi  koci  aññatra  gacchissāmīti  aññatra  gacchati  .pe.
Aññaṃ  pasāressāmīti  aññaṃ  pasāreti  tena  vata  re vattabbe
na yathācittassa kāyakammanti.
        Na yathācittassa kāyakammantikathā.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 446-447. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8893              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8893              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1363&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=114              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1363              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5574              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5574              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com