ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Atītānāgatapaccuppannakathā
   [1368]  Atītena  samannāgatoti  . āmantā . nanu atītaṃ
niruddhaṃ  vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgatanti  . āmantā .
Hañci  atītaṃ  niruddhaṃ  vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgataṃ  no
vata re vattabbe atītena samannāgatoti.
   [1369] Anāgatena samannāgatoti . āmantā . nanu anāgataṃ
ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ  anabhinibbattaṃ  apātubhūtanti .
Āmantā  .  hañci  anāgataṃ  ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ
anabhinibbattaṃ apātubhūtaṃ no vata re vattabbe anāgatena samannāgatoti.
   [1370] Atītena rūpakkhandhena samannāgato anāgatena rūpakkhandhena
samannāgato   paccuppannena   rūpakkhandhena   samannāgatoti  .
Āmantā  .  tīhi rūpakkhandhehi samannāgatoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  atītehi  pañcahi  khandhehi  samannāgato  anāgatehi  pañcahi
khandhehi   samannāgato   paccuppannehi   pañcahi   khandhehi
samannāgatoti  .  āmantā  . pannarasahi khandhehi samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1371] Atītena cakkhāyatanena samannāgato anāgatena cakkhāyatanena
samannāgato   paccuppannena   cakkhāyatanena   samannāgatoti  .
Āmantā  . tīhi cakkhāyatanehi samannāgatoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Atītehi  dvādasahi  āyatanehi  samannāgato  anāgatehi
dvādasahi   āyatanehi   samannāgato   paccuppannehi  dvādasahi
āyatanehi   samannāgatoti  .  āmantā  .  chattiṃsāyatanehi
samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1372] Atītāya cakkhudhātuyā samannāgato anāgatāya cakkhudhātuyā
samannāgato   paccuppannāya   cakkhudhātuyā   samannāgatoti  .
Āmantā  .  tīhi  cakkhudhātūhi samannāgatoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  atītāhi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  samannāgato  anāgatāhi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  samannāgato  paccuppannāhi  aṭṭhārasahi  dhātūhi
samannāgatoti  .  āmantā  .  catupaññāsadhātūhi  samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1373] Atītena cakkhundriyena samannāgato anāgatena cakkhundriyena
samannāgato paccuppannena cakkhundriyena samannāgatoti . āmantā .
Tīhi cakkhundriyehi samannāgatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Atītehi
bāvīsatindriyehi   samannāgato   anāgatehi   bāvīsatindriyehi
samannāgato   paccuppannehi  bāvīsatindriyehi  samannāgatoti  .
Āmantā. Chasaṭṭhindriyehi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1374] Na vattabbaṃ atītānāgatehi samannāgatoti. Āmantā.
Nanu  atthi  aṭṭhavimokkhajhāyī  catunnaṃ  jhānānaṃ  nikāmalābhī  navannaṃ
Anupubbavihārasamāpattīnaṃ  lābhīti  .  āmantā  .  hañci  atthi
aṭṭhavimokkhajhāyī   catunnaṃ   jhānānaṃ   nikāmalābhī   navannaṃ
anupubbavihārasamāpattīnaṃ   samāpattīnaṃ   lābhī  tena  vata  re
vattabbe atītānāgatehi samannāgatoti.
         Atītānāgatapaccuppannakathā.
           Navamo vaggo.
            Tassa uddānaṃ
       ānisaṃsadassāvissa saññojanānaṃ pahānaṃ
       amatārammaṇaṃ saññojanaṃ rūpaṃ sārammaṇaṃ
       anusayā anārammaṇā evameva ñāṇaṃ atītānāgatārammaṇaṃ
       cittaṃ sabbaṃ cittaṃ vitakkānupatitaṃ
       sabbaso vitakkayato vicārayato
       vitakkavipphāro saddo nayathācittassa vācā
       tatheva kāyakammaṃ atītānāgatehi samannāgatoti.
             -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 448-450. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8926              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8926              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1368&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1368              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5583              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5583              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com