ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Nirodhakathā
   [1375]  Upapattesiye  pañcakkhandhe  aniruddhe  kiriyā pañca
khandhā  uppajjantīti  .  āmantā  .  dasannaṃ  khandhānaṃ samodhānaṃ
hoti  dasa  khandhā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  dasannaṃ  khandhānaṃ  samodhānaṃ  hoti  dasa  khandhā sammukhībhāvaṃ
Āgacchantīti  . āmantā . dvinnaṃ phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ
samodhānaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1376]  Upapattesiye pañcakkhandhe aniruddhe kiriyā cattāro
khandhā  uppajjantīti  .  āmantā  .  navannaṃ  khandhānaṃ samodhānaṃ
hoti  nava  khandhā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  navannaṃ  khandhānaṃ  samodhānaṃ  hoti  nava  khandhā sammukhībhāvaṃ
āgacchantīti  . āmantā . dvinnaṃ phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ
samodhānaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1377]  Upapattesiye  pañcakkhandhe  aniruddhe  kiriyā  ñāṇaṃ
uppajjatīti  .  āmantā  .  channaṃ  khandhānaṃ  samodhānaṃ hoti cha
khandhā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti . na hevaṃ vattabbe .pe. channaṃ
khandhānaṃ  samodhānaṃ  hoti  cha  khandhā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti .
Āmantā  .  dvinnaṃ  phassānaṃ  .pe.  dvinnaṃ  cittānaṃ samodhānaṃ
hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1378] Upapattesiye pañcakkhandhe niruddhe maggo uppajjatīti.
Āmantā  .  mato  maggaṃ  bhāveti  kālakato maggaṃ bhāvetīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
             Nirodhakathā.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 450-451. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8979              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8979              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1375&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1375              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5596              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5596              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com