ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Rūpaṃ maggotikathā
   [1379] Maggasamaṅgissa rūpaṃ maggoti . āmantā . sārammaṇaṃ
atthi  tassa  āvajjanā  ābhogo samannāhāro manasikāro cetanā
patthanā  paṇidhīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu anārammaṇaṃ
natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  . hañci
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  no vata re
vattabbe maggasamaṅgissa rūpaṃ maggoti.
   [1380]  Sammāvācā  maggoti  .  āmantā . sārammaṇā
atthi  tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu anārammaṇā natthi tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . Āmantā.
Hañci anārammaṇā natthi tāya āvajjanā .pe. paṇidhi no vata re
vattabbe sammāvācā maggoti.
   [1381]  Sammākammanto  .pe.  sammāājīvo  maggoti .
Āmantā  .  sārammaṇo  atthi tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. nanu anārammaṇo natthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  hañci  anārammaṇo natthi tassa
āvajjanā .pe. Paṇidhi no vata re vattabbe sammāājīvo maggoti.
   [1382]  Sammādiṭṭhi  maggo  sā ca sārammaṇā atthi tāya
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  sammāvācā maggo
sā  ca  sārammaṇā  atthi  tāya  āvajjanā  .p.  paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sammādiṭṭhi maggo sā ca sārammaṇā
atthi tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . sammākammanto
.pe. sammāājīvo maggo so ca sārammaṇo atthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. sammāsaṅkappo .pe.
Sammāvāyāmo .pe. Sammāsati .pe.
   [1383]  Sammāsamādhi  maggo so ca sārammaṇo atthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  sammāvācā maggo
sā  ca  sārammaṇā  atthi  tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  sammāsamādhi  maggo  so  ca sārammaṇo
atthi tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . sammākammanto
.pe.  sammāājīvo  maggo  so  ca  sārammaṇo  atthi  tassa
āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1384]  Sammāvācā  maggo  sā  ca  anārammaṇā  natthi
tāya  āvajjanā  .pe. paṇidhīti . āmantā . sammādiṭṭhi maggo
sā  ca  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā  .pe. paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. sammāvācā maggo sā ca anārammaṇā
natthi tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . sammāsaṅkappo
.pe.  sammāvāyāmo  .pe.  sammāsati  .pe.  sammāsamādhi
maggo  so  ca  anārammaṇo  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1385]  Sammākammanto  .pe. sammāājīvo maggo so ca
anārammaṇo  natthi  tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo  sammāsati .pe.
Sammāsamādhi  maggo  so  ca  anārammaṇo  natthi tassa āvajjanā
.pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1386] Na vattabbaṃ maggasamaṅgissa rūpaṃ maggoti . Āmantā.
Nanu sammāvācā sammākammanto sammāājīvo maggoti . āmantā.
Hañci  sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  maggo  tena
vata re vattabbe maggasamaṅgissa rūpaṃ maggoti.
             Rūpaṃ maggotikathā.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 452-454. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9003              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9003              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1379&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1379              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5618              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5618              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com