ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Dvīhi sīlehi samannāgatotikathā
   [1400] Maggasamaṅgī dvīhi sīlehi samannāgatoti . āmantā.
Maggasamaṅgī  dvīhi  phassehi  dvīhi  vedanāhi  dvīhi  saññāhi dvīhi
cetanāhi dvīhi cittehi dvīhi saddhāhi dvīhi viriyehi dvīhi satīhi dvīhi
samādhīhi dvīhi paññāhi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1401] Maggasamaṅgī lokiyena sīlena samannāgatoti. Āmantā.
Maggasamaṅgī  lokiyena  phassena lokiyāya vedanāya lokiyāya saññāya
lokiyāya  cetanāya  lokiyena  cittena lokiyāya saddhāya lokiyena
viriyena  lokiyāya  satiyā  lokiyena  samādhinā  lokiyāya paññāya
samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1402]  Maggasamaṅgī  lokiyena  ca  lokuttarena  ca sīlena
samannāgatoti  .  āmantā . maggasamaṅgī lokiyena ca lokuttarena
ca  phassena  samannāgato  .pe.  lokiyāya  ca  lokuttarāya  ca
paññāya  samannāgatoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. maggasamaṅgī
lokiyena  sīlena  samannāgatoti  .  āmantā  .  maggasamaṅgī
puthujjanoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1403]  Maggasamaṅgī  lokiyāya sammāvācāya samannāgatoti .
Āmantā  .  maggasamaṅgī  lokiyāya  sammādiṭṭhiyā samannāgatoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  maggasamaṅgī  lokiyāya  sammāvācāya
Samannāgatoti  .  āmantā . maggasamaṅgī lokiyena sammāsaṅkappena
.pe.  lokiyena  sammāvāyāmena  .pe.  lokiyāya  sammāsatiyā
.pe.  lokiyena sammāsamādhinā samannāgatoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  maggasamaṅgī  lokiyena  sammākammantena  .pe.  lokiyena
sammāājīvena  samannāgatoti  .  āmantā . maggasamaṅgī lokiyāya
sammādiṭṭhiyā  .pe.  lokiyena  sammāsamādhinā  samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1404] Maggasamaṅgī lokiyāya ca lokuttarāya ca sammāvācāya
samannāgatoti  .  āmantā . maggasamaṅgī lokiyāya ca lokuttarāya
ca  sammādiṭṭhiyā  samannāgatoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Maggasamaṅgī lokiyāya ca lokuttarāya ca sammāvācāya samannāgatoti.
Āmantā . maggasamaṅgī lokiyena ca lokuttarena ca sammāsaṅkappena
.pe. lokiyena ca lokuttarena ca sammāvāyāmena .pe. lokiyāya
ca  lokuttarāya ca sammāsatiyā .pe. lokiyena ca lokuttarena ca
sammāsamādhinā samannāgatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. maggasamaṅgī
lokiyena ca lokuttarena ca sammākammantena .pe.
   [1405] Maggasamaṅgī lokiyena ca lokuttarena ca sammāājīvena
samannāgatoti  .  āmantā . maggasamaṅgī lokiyāya ca lokuttarāya
ca  sammādiṭṭhiyā  samannāgatoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Maggasamaṅgī lokiyena ca lokuttarena ca sammāājīvena samannāgatoti.
Āmantā . maggasamaṅgī lokiyena ca lokuttarena ca sammāsaṅkappena
.pe.  lokiyena ca lokuttarena ca sammāsamādhinā samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1406] Na vattabbaṃ maggasamaṅgī dvīhi sīlehi samannāgatoti .
Āmantā . lokiye sīle niruddhe maggo uppajjatīti . Āmantā.
Dussīlo khaṇḍasīlo chiddasīlo 1- maggaṃ bhāvetīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. Tena hi maggasamaṅgī dvīhi sīlehi samannāgatoti.
         Dvīhi sīlehi samannāgatotikathā.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 462-464. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9200              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9200              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1400&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=121              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1400              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5691              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5691              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com