ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Sīlaṃ acetasikantikathā
   [1407]  Sīlaṃ  acetasikanti  .  āmantā  . rūpaṃ nibbānaṃ
cakkhāyatanaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ   .pe.  rūpāyatanaṃ  .pe.
Phoṭṭhabbāyatananti  . na hevaṃ vattabbe .pe. sīlaṃ acetasikanti .
Āmantā  . phasso acetasikoti . na hevaṃ vattabbe .pe. sīlaṃ
acetasikanti  .  āmantā  .  vedanā  .pe.  saññā  .pe.
Cetanā  .pe.  saddhā  .pe.  viriyaṃ  .pe. sati .pe. samādhi
.pe. Paññā acetasikāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1408] Phasso cetasikoti . āmantā . sīlaṃ cetasikanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. vedanā .pe. saññā .pe. cetanā
@Footnote: 1 Yu. Ma. chinnasīlo.
.pe.  Saddhā  .pe.  viriyaṃ  .pe.  sati  .pe. samādhi .pe.
Paññā  cetasikāti  .  āmantā  . sīlaṃ cetasikanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1409]  Sīlaṃ  acetasikanti  . āmantā . aniṭṭhaphalanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu iṭṭhaphalanti . āmantā . hañci
iṭṭhaphalaṃ no vata re vattabbe sīlaṃ acetasikanti.
   [1410]  Saddhā iṭṭhaphalā saddhā cetasikāti . āmantā .
Sīlaṃ iṭṭhaphalaṃ sīlaṃ cetasikanti . na hevaṃ vattabbe .pe. viriyaṃ sati
samādhi  .pe.  paññā iṭṭhaphalā paññā cetasikāti . āmantā .
Sīlaṃ iṭṭhaphalaṃ sīlaṃ cetasikanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1411]  Sīlaṃ  iṭṭhaphalaṃ  sīlaṃ  acetasikanti  . āmantā .
Saddhā  iṭṭhaphalā  saddhā acetasikāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sīlaṃ  iṭṭhaphalaṃ  sīlaṃ  acetasikanti . āmantā . viriyaṃ .pe. sati
samādhi  .pe.  paññā  iṭṭhaphalā  paññā  acetasikāti  .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1412] Sīlaṃ acetasikanti . āmantā . Aphalaṃ avipākanti. Na
hevaṃ  vattabbe .pe. nanu saphalaṃ savipākanti . āmantā . hañci
saphalaṃ savipākaṃ no vata re vattabbe sīlaṃ acetasikanti .pe.
   [1413] Cakkhāyatanaṃ acetasikaṃ avipākanti . āmantā . sīlaṃ
acetasikaṃ avipākanti . na hevaṃ vattabbe .pe. sotāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  .pe.  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  acetasikaṃ
avipākanti  .  āmantā . sīlaṃ acetasikaṃ avipākanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1414] Sīlaṃ acetasikaṃ savipākanti . āmantā . cakkhāyatanaṃ
acetasikaṃ  savipākanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. sīlaṃ acetasikaṃ
savipākanti  .  āmantā  .  sotāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  acetasikaṃ savipākanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1415]  Sammāvācā acetasikāti . āmantā . sammādiṭṭhi
acetasikāti . na hevaṃ vattabbe .pe. sammāvācā acetasikāti.
Āmantā  .  sammāsaṅkappo .pe. sammāvāyāmo .pe. sammāsati
.pe.  sammāsamādhi  acetasikoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Sammākammanto  .pe.  sammāājīvo  acetasikoti  . āmantā .
Sammādiṭṭhi  acetasikāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. sammāājīvo
acetasikoti  .  āmantā  . sammāsaṅkappo .pe. sammāvāyāmo
.pe.  sammāsati  .pe.  sammāsamādhi  acetasikoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1416]  Sammādiṭṭhi  cetasikāti . āmantā . sammāvācā
cetasikāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. sammādiṭṭhi cetasikāti .
Āmantā  .  sammākammanto  .pe.  sammāājīvo  cetasikoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sammāsaṅkappo  .pe. sammāvāyāmo
sammāsati .pe. sammāsamādhi cetasikoti . āmantā . sammāvācā
cetasikāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. sammāsamādhi cetasikoti .
Āmantā  .  sammākammanto  .pe.  sammāājīvo  cetasikoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1417]  Na vattabbaṃ sīlaṃ acetasikanti . āmantā . sīle
uppajjitvā  niruddhe  dussīlo hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Tena hi sīlaṃ acetasikanti.
          Sīlaṃ acetasikantikathā.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 464-467. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9248              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9248              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1407&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=122              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1407              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5708              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5708              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]