ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Ñāṇaṃ cittavippayuttantikathā
   [1451]  Ñāṇaṃ cittavippayuttanti . āmantā . rūpaṃ nibbānaṃ
cakkhāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatananti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Ñāṇaṃ  cittavippayuttanti  .  āmantā  .  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  cittavippayuttoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. paññā paññindriyaṃ paññābalaṃ sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo  cittasampayuttoti  .  āmantā  .  ñāṇaṃ
cittasampayuttanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1452]  Ñāṇaṃ  cittavippayuttanti . āmantā . katamakkhandha-
pariyāpannanti  . saṅkhārakkhandhapariyāpannanti . saṅkhārakkhandho citta-
vippayuttoti . Na hevaṃ vattabbe .pe. Saṅkhārakkhandho cittavippayuttoti.
Āmantā  .  vedanākkhandho  saññākkhandho  cittavippayuttoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. Ñāṇaṃ saṅkhārakkhandhapariyāpannaṃ cittavippayuttanti.
Āmantā  .  paññā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā  cittavippayuttāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  paññā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā
cittasampayuttāti  .  āmantā  .  ñāṇaṃ  saṅkhārakkhandhapariyāpannaṃ
cittasampayuttanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. ñāṇaṃ saṅkhārakkhandha-
pariyāpannaṃ   cittavippayuttaṃ   paññā   saṅkhārakkhandhapariyāpannā
Cittasampayuttāti . āmantā . Saṅkhārakkhandho ekadeso cittasampayutto
ekadeso cittavippayuttoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Saṅkhārakkhandho
ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti . āmantā .
Vedanākkhandho  saññākkhandho  ekadeso  cittasampayutto  ekadeso
cittavippayuttoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1453] Na vattabbaṃ ñāṇaṃcittavippayuttanti *- . āmantā .
Arahā  cakkhuviññāṇasamaṅgī  ñāṇīti  vattabboti  .  āmantā .
Ñāṇaṃ tena cittena sampayuttanti . na hevaṃ vattabbe . tena hi
ñāṇaṃ  cittavippayuttanti  .  arahā  cakkhuviññāṇasamaṅgī  paññavāti
vattabboti  .  āmantā  . paññā tena cittena sampayuttāti .
Na hevaṃ vattabbe. Tena hi paññā cittavippayuttāti.
         Ñāṇaṃcittavippayuttantikathā.
             --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 481-482. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9573              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9573              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1451&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=129              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1451              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5781              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5781              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]