ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Idaṃ dukkhantikathā
   [1454]  Idaṃ  dukkhanti  vācaṃ  bhāsato  idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ
pavattatīti  .  āmantā  .  ayaṃ  samudayoti  vācaṃ  bhāsato ayaṃ
samudayoti  ñāṇaṃ  pavattatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. idaṃ
dukkhanti vācaṃ bhāsato idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti . āmantā .
Ayaṃ  nirodhoti  vācaṃ  bhāsato  ayaṃ  nirodhoti ñāṇaṃ pavattatīti .
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ñāṇaṃ cittavippayuttanti peḌna ñāṇaṃcittavippayuttanti
Na  hevaṃ vattabbe .pe. idaṃ dukkhanti vācaṃ bhāsato idaṃ dukkhanti
ñāṇaṃ  pavattatīti  .  āmantā . ayaṃ maggoti vācaṃ bhāsato ayaṃ
maggoti ñāṇaṃ pavattatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1455]  Ayaṃ  samudayoti vācaṃ bhāsato na ca ayaṃ samudayoti
ñāṇaṃ  pavattatīti  .  āmantā  . idaṃ dukkhanti vācaṃ bhāsato na
ca  idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. ayaṃ
nirodhoti .pe. ayaṃ maggoti vācaṃ bhāsato na ca ayaṃ maggoti ñāṇaṃ
pavattatīti  .  āmantā . idaṃ dukkhanti vācaṃ bhāsato na ca idaṃ
dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1456]  Idaṃ  dukkhanti  vācaṃ  bhāsato  idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ
pavattatīti  .  āmantā  .  rūpaṃ  aniccanti  vācaṃ  bhāsato rūpaṃ
aniccanti  ñāṇaṃ  pavattatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. idaṃ
dukkhanti vācaṃ bhāsato idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti . āmantā .
Vedanā  .pe.  saññā  saṅkhārā  .pe. viññāṇaṃ aniccanti vācaṃ
bhāsato viññāṇaṃ aniccanti ñāṇaṃ pavattatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1457]  Idaṃ  dukkhanti  vācaṃ  bhāsato  idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ
pavattatīti  .  āmantā  .  rūpaṃ  anattāti  vācaṃ  bhāsato rūpaṃ
anattāti  ñāṇaṃ  pavattatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. idaṃ
dukkhanti vācaṃ bhāsato idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti . āmantā .
Vedanā  .pe.  saññā  .pe. saṅkhārā .pe. viññāṇaṃ anattāti
vācaṃ  bhāsato  viññāṇaṃ  anattāti  ñāṇaṃ  pavattatīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1458]  Rūpaṃ  aniccanti vācaṃ bhāsato na ca rūpaṃ aniccanti
ñāṇaṃ  pavattatīti  .  āmantā  . idaṃ dukkhanti vācaṃ bhāsato na
ca  idaṃ  dukkhanti  ñāṇaṃ  pavattatīti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Vedanā  .pe.  saññā  .pe. saṅkhārā .pe. viññāṇaṃ aniccanti
vācaṃ  bhāsato  na  ca  viññāṇaṃ  aniccanti  ñāṇaṃ  pavattatīti .
Āmantā  .  idaṃ  dukkhanti  vācaṃ  bhāsato  na ca idaṃ dukkhanti
ñāṇaṃ  pavattatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rūpaṃ anattāti
vācaṃ bhāsato na ca rūpaṃ anattāti ñāṇaṃ pavattatīti . āmantā .
Idaṃ  dukkhanti vācaṃ bhāsato na ca idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. vedanā .pe. saññā .pe. saṅkhārā
.pe.  viññāṇaṃ  anattāti  vācaṃ bhāsato na ca viññāṇaṃ anattāti
ñāṇaṃ  pavattatīti  .  āmantā  . idaṃ dukkhanti vācaṃ bhāsato na
ca idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ pavattatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1459]  Idaṃ  dukkhanti  vācaṃ  bhāsato  idaṃ dukkhanti ñāṇaṃ
pavattatīti  .  āmantā  .  īti  ca danti ca dūti ca khanti ca
ñāṇaṃ pavattatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Idaṃdukkhantikathā.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 482-484. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9604              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9604              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1454&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=130              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1454              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5792              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5792              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]