ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Iddhibalakathā
   [1460]  Iddhibalena  samannāgato  kappaṃ  tiṭṭheyyāti .
Āmantā  .  iddhimayiko so āyu iddhimayikā sā gati iddhimayiko
so  attabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. iddhibalena
samannāgato  kappaṃ  tiṭṭheyyāti  .  āmantā  .  atītaṃ  kappaṃ
tiṭṭheyya  anāgataṃ  kappaṃ tiṭṭheyyāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Iddhibalena  samannāgato  kappaṃ  tiṭṭheyyāti  . āmantā . dve
kappe  tiṭṭheyya  tayo  kappe  tiṭṭheyya  cattāro  kappe
tiṭṭheyyāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. iddhibalena samannāgato
kappaṃ tiṭṭheyyāti . āmantā . sati jīvite jīvitāvasese tiṭṭheyya
asati  jīvite jīvitāvasese tiṭṭheyyāti . sati jīvite jīvitāvasese
tiṭṭheyyāti . 1- . hañci sati jīvite jīvitāvasese tiṭṭheyya no
vata  re vattabbe iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti .pe.
Asati  jīvite jīvitāvasese tiṭṭheyyāti . mato tiṭṭheyya kālakato
tiṭṭheyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1461] Iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti. Āmantā.
Uppanno  phasso  mā  nirujjhīti  labbhā  iddhiyā  paggahetunti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  uppannā  vedanā  .pe. uppannā
@Footnote:1. Ma. potthake ayaṃ payogo natthi ito pubbo ca itisaddo natthi Yu. potthake
@īdisova atthi
Saññā  .pe.  uppannā  cetanā  .pe. uppannaṃ cittaṃ uppannā
saddhā   uppannaṃ  viriyaṃ  uppannā  sati  uppanno  samādhi
.pe. uppannā paññā mā nirujjhīti labbhā iddhiyā paggahetunti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1462] Iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti. Āmantā.
Rūpaṃ niccaṃ hotūti labbhā iddhiyā paggahetunti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  saṅkhārā .pe. viññāṇaṃ
niccaṃ hotūti labbhā iddhiyā paggahetunti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1463] Iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti. Āmantā.
Jātidhammā  sattā  mā  jāyiṃsūti  labbhā  iddhiyā paggahetunti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. jarādhammā sattā mā jiriṃsūti 1- .pe.
Byādhidhammā  sattā  mā  byādhiyiṃsūti .pe. maraṇadhammā sattā mā
miyyiṃsūti labbhā iddhiyā paggahetunti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1464] Na vattabbaṃ iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti.
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā yassa kassaci ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya
kappāvasesaṃ vāti 2- attheva suttantoti . āmantā . tena hi
iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti.
@Footnote:1. Ma. jiyīsu 2 khu. u. 138.
   [1465]  Iddhibalena  samannāgato  kappaṃ  tiṭṭheyyāti .
Āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā catunnaṃ bhikkhave dhammānaṃ natthi koci
pāṭibhogo samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā
vā koci vā lokasmiṃ . katamesaṃ catunnaṃ . jarādhammo mā jirīti
natthi  koci  pāṭibhogo  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā devo vā
māro  vā  brahmā  vā  koci  vā  lokasmiṃ byādhidhammo mā
byādhiyīti  .pe.  maraṇadhammo  mā  miyyīti  .pe. yāni kho pana
tāni  pubbe  katāni pāpakāni kammāni saṅkilesikāni ponobbhavikāni
dukkhudrayāni  dukkhavipākāni  āyatiṃ  jātijarāmaraṇiyāni  tesaṃ vipāko
mā  nibbattīti  natthi  koci  pāṭibhogo  samaṇo  vā  brāhmaṇo
vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ imesaṃ
kho  bhikkhave  catunnaṃ  dhammānaṃ  natthi koci pāṭibhogo samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  devo  vā  māro vā brahmā vā koci vā
lokasminti  1-  attheva  suttantoti . āmantā . tena hi na
vattabbaṃ iddhibalena samannāgato kappaṃ tiṭṭheyyāti.
           Iddhibalakathā.
             -----------
@Footnote: 1 aṃ. catukka 239.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 485-487. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9651              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9651              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1460&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=131              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1460              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5808              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5808              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]