ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kammakathā
   [1479]  Sabbaṃ  kammaṃ  savipākanti  .  āmantā . sabbā
cetanā  savipākāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. sabbā cetanā
savipākāti  .  āmantā . vipākābyākatā cetanā savipākāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. sabbā cetanā savipākāti . āmantā.
Kiriyābyākatā  cetanā  savipākāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Sabbā cetanā savipākāti . āmantā . Kāmāvacarā vipākābyākatā
cetanā  savipākāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. sabbā cetanā
savipākāti  .  āmantā  .  rūpāvacarā arūpāvacarā apariyāpannā
vipākābyākatā  cetanā  savipākāti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sabbā cetanā savipākāti . āmantā . kāmāvacarā kiriyābyākatā
cetanā  savipākāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. sabbā cetanā
savipākāti  .  āmantā  . rūpāvacarā arūpāvacarā kiriyābyākatā
cetanā savipākāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1480]  Vipākābyākatā cetanā avipākāti . āmantā .
Hañci  vipākābyākatā  cetanā  avipākā  no vata re vattabbe
sabbā cetanā savipākāti
   [1481]  Kiriyābyākatā  cetanā avipākāti . āmantā .
Hañci  kiriyābyākatā  cetanā  avipākā  no  vata re vattabbe
Sabbā cetanā savipākāti.
   [1482]  Kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  apariyāpannā
vipākābyākatā  cetanā  avipākāti  .  āmantā  .  hañci
apariyāpannā  vipākābyākatā  cetanā  avipākā  no  vata  re
vattabbe sabbā cetanā savipākāti.
   [1483]  Kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā kiriyābyākatā
cetanā avipākāti . āmantā . hañci arūpāvacarā kiriyābyākatā
cetanā avipākā no vata re vattabbe sabbā cetanā savipākāti.
   [1484]  Na vattabbaṃ sabbaṃ kammaṃ savipākanti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  nāhaṃ  bhikkhave  sañcetanikānaṃ kammānaṃ katānaṃ
upacitānaṃ  appaṭisaṃviditvā  byantībhāvaṃ  vadāmi  tañca  kho  diṭṭheva
dhamme upapajje vā apare vā pariyāyeti 1- attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi sabbaṃ kammaṃ savipākanti.
            Kammakathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 494-495. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9825              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9825              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1479&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=136              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1479              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5907              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5907              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]