ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Saḷāyatanakathā
   [1489]  Cakkhāyatanaṃ  vipākoti  .  āmantā . sukhavedaniyaṃ
dukkhavedaniyaṃ  .pe.  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. nanu na sukhavedaniyaṃ .pe.
Anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Hañci  na  sukhavedaniyaṃ  .pe.  anārammaṇaṃ  natthi  tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhi  no  vata re vattabbe cakkhāyatanaṃ vipākoti .pe.
Phasso  vipāko  phasso  sukhavedaniyo  .pe.  sārammaṇo  atthi
tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . cakkhāyatanaṃ vipāko
cakkhāyatanaṃ  sukhavedaniyaṃ  .pe.  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. cakkhāyatanaṃ vipāko
cakkhāyatanaṃ  na  sukhavedaniyaṃ .pe. anārammaṇaṃ natthi tassa āvajjanā
.pe. paṇidhīti . āmantā . phasso vipāko phasso na sukhavedaniyo
.pe. anārammaṇo natthi tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ
vattabbe .pe. Sotāyatanaṃ .pe. Ghānāyatanaṃ .pe. Jivhāyatanaṃ .pe.
   [1490] Kāyāyatanaṃ vipākoti . āmantā . Sukhavedaniyaṃ .pe.
Sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe  .pe.  nanu  na  sukhavedaniyaṃ  .pe.  anārammaṇaṃ  natthi
tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . hañci na sukhavedaniyaṃ
.pe.  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhi
no  vata re vattabbe kāyāyatanaṃ vipākoti .pe. phasso vipāko
phasso  sukhavedaniyo  .pe.  sārammaṇo  atthi  tassa  āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  kāyāyatanaṃ  vipāko kāyāyatanaṃ
sukhavedaniyaṃ  .pe.  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. kāyāyatanaṃ vipāko kāyāyatanaṃ
na  sukhavedaniyaṃ  .pe.  anārammaṇaṃ  natthi  tassa āvajjanā .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā  .  phasso  vipāko phasso na sukhavedaniyo
.pe.  anārammaṇo  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1491] Na vattabbaṃ saḷāyatanaṃ vipākoti . āmantā . nanu
saḷāyatanaṃ  kammassa  katattā  uppannanti  .  āmantā  .  hañci
saḷāyatanaṃ  kammassa  katattā  uppannaṃ  tena  vata  re  vattabbe
saḷāyatanaṃ vipākoti.
             Saḷāyatanakathā
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 497-498. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9887              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9887              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1489&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=138              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1489              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5931              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5931              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com