ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Jīvitā voropanakathā
   [1502]  Diṭṭhisampanno  puggalo  sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā
voropeyyāti  .  āmantā  .  diṭṭhisampanno  puggalo  sañcicca
mātaraṃ  jīvitā  voropeyya .pe. pitaraṃ jīvitā voropeyya .pe.
Arahantaṃ jīvitā voropeyya .pe. duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ
uppādeyya .pe. Saṅghaṃ bhindeyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1503]  Diṭṭhisampanno  puggalo  sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā
voropeyyāti  .  āmantā  .  diṭṭhisampanno  puggalo  satthari
agāravoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. dhamme .pe. saṅghe
.pe. Sikkhāya agāravoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1504]  Nanu  diṭṭhisampanno  puggalo  satthari sagāravoti .
Āmantā  .  hañci  diṭṭhisampanno  puggalo  satthari sagāravo no
vata  re  vattabbe  diṭṭhisampanno  puggalo  sañcicca pāṇaṃ jīvitā
voropeyyāti  .  nanu diṭṭhisampanno puggalo dhamme .pe. saṅghe
.pe.  sikkhāya  sagāravoti  .  āmantā  . hañci diṭṭhisampanno
puggalo  sikkhāya  sagāravo  no  vata re vattabbe diṭṭhisampanno
puggalo sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropeyyāti.
   [1505] Diṭṭhisampanno puggalo satthari agāravoti. Āmantā.
Diṭṭhisampanno  puggalo  buddhathūpe  ohaneyya omutteyya niṭṭhubheyya
buddhathūpe apabyāmato 1- kareyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1506]  Diṭṭhisampanno  puggalo  sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā
voropeyyāti  .  āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā seyyathāpi
bhikkhave mahāsamuddo ṭhitadhammo velannātivattati evameva kho bhikkhave
yaṃ  mayā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ paññattaṃ taṃ mama sāvakā jīvitahetupi
nātikkamantīti 2- attheva suttantoti . Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ
diṭṭhisampanno puggalo sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropeyyāti.
          Jīvitāvoropanakathā.
@Footnote:1. Ma. abyāsakato. 2 khu. u. 127.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 501-502. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9970              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9970              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1502&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=141              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1502              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5967              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5967              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]