ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Duggatikatha
   [1507] Ditthisampannassa puggalassa pahina duggatiti. Amanta.
Ditthisampanno  puggalo apayike rupe rajjeyyati . amanta .
Hanci  ditthisampanno  puggalo  apayike  rupe rajjeyya no vata
re vattabbe ditthisampannassa puggalassa pahina duggatiti.
   [1508] Ditthisampannassa puggalassa pahina duggatiti. Amanta.
Ditthisampanno  puggalo  apayike  sadde  .pe.  gandhe  .pe.
Rase  .pe.  photthabbe  .pe.  amanussitthiya  tiracchanagatitthiya
nagakannaya  methunam  dhammam  patiseveyya  ajelakam  patigganheyya
kukkutasukaram  patigganheyya  hatthigavassavalavam  patigganheyya  .pe.
Tittiravattakamorakapinjalam  1-  patigganheyyati  . amanta . hanci
ditthisampanno   puggalo   tittiravattakamorakapinjalam   patigganheyya
no vata re vattabbe ditthisampannassa puggalassa pahina duggatiti.
   [1509]   Ditthisampannassa   puggalassa   pahina   duggati
ditthisampanno  puggalo apayike rupe rajjeyyati . amanta .
Arahato  pahina  duggati  araha  apayike  rupe rajjeyyati .
Na  hevam  vattabbe  .pe. ditthisampannassa puggalassa pahina duggati
ditthisampanno  puggalo apayike sadde .pe. gandhe .pe. rase
.pe.  photthabbe  .pe. tittiravattakamorakapinjalam patigganheyyati .
@Footnote:1. Ma. pincaram
Amanta  .  arahato  pahina duggati araha tittiravattakamorakapinjalam
patigganheyyati. Na hevam vattabbe .pe.
   [1510] Arahato pahina duggati na ca araha apayike rupe
rajjeyyati  . amanta . ditthisampannassa puggalassa pahina duggati
na ca ditthisampanno puggalo apayike rupe rajjeyyati . Na hevam
vattabbe  .pe.  arahato  pahina duggati na ca araha apayike
sadde .pe. gandhe .pe. rase .pe. Photthabbe .pe. Amanussitthiya
tiracchanagatitthiya  nagakannaya  methunam  dhammam  patiseveyya  ajelakam
patigganheyya    kukkutasukaram   patigganheyya    hatthigavassavalavam
patigganheyya  .pe.  tittiravattakamorakapinjalam  patigganheyyati .
Amanta  .  ditthisampannassa  puggalassa  pahina  duggati  na  ca
ditthisampanno  puggalo  tittiravattakamorakapinjalam  patigganheyyati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1511] Na vattabbam ditthisampannassa puggalassa pahina duggatiti.
Amanta  .  ditthisampanno  puggalo  nirayam  upapajjeyya  .pe.
Tiracchanayonim upapajjeyya .pe. pittivisayam upapajjeyyati . na hevam
vattabbe .pe. Tena hi ditthisampannassa puggalassa pahina duggatiti.
            Duggatikatha.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 503-504. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9998&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9998&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1507&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=142              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1507              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5981              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5981              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]