ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Dhātuvāro
   [1564]  Kāmadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ  upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Kāmadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati anusayā anusenti
kati  anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa
arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā  bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page736.

Kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1565] Rūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page737.

Nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1566] Arūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Arūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Arūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Arūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page738.

Anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Arūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1567] Nakāmadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Nakāmadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Nakāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Nakāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page739.

[1568] Narūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Narūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Narūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1569] Naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page740.

Kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1570] Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page741.

Kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1571] Narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page742.

Upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1572] Nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page743.

Kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā. [1573] Kāmadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci

--------------------------------------------------------------------------------------------- page744.

Tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. [1574] Rūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page745.

Anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Rūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. [1575] Arūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . arūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . arūpadhātuyā cutassa rūpadhātuyā upapatti nāma natthi. Heṭṭhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page746.

Upapajjamāno kāmadhātuṃyeva upapajjati, satteva anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti, kassaci pañca anusayā anusenti, kassaci tayo anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. arūpadhātuyā cutassa na rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti, kassaci pañca anusayā anusenti, kassaci tayo anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na arūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuyā na arūpadhātuyā upapatti nāma natthi, heṭṭhā upapajjamāno kāmadhātuṃyeva upapajjati, satteva anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na rūpadhātuṃ na arūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti, kassaci pañca anusayā anusenti, kassaci tayo anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. [1576] Na kāmadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. na kāmadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti, kassaci pañca anusayā anusenti, kassaci tayo anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. na kāmadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page747.

Kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. [1577] Narūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page748.

Kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. {1577.1} Narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page749.

[1578] Naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page750.

Naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. [1579] Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page751.

Kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. [1580] Narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci

--------------------------------------------------------------------------------------------- page752.

Tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. [1581] Nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . na kāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa rūpadhātuyā upapatti nāma natthi . Heṭṭhā upapajjamāno kāmadhātuṃyeva upapajjati satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page753.

Upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā upapatti nāma natthi . Heṭṭhā upapajjamāno kāmadhātuṃyeva upapajjati satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi. Dhātuvāraṃ niṭṭhitaṃ. Anusayayamakaṃ sattamaṃ niṭṭhitaṃ yamakappakaraṇaṃ purimaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 735-753. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=14743&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=14743&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1564&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1564              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]