ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Āyatanayamakaṃ
            paṇṇattivāro
   [279]  Dvādasāyatanāni:  cakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ manāyatanaṃ dhammāyatanaṃ.
            Uddesavāro
   [280]  Cakkhu cakkhāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ cakkhu . sotaṃ sotāyatanaṃ
sotāyatanaṃ  sotaṃ  .  ghānaṃ ghānāyatanaṃ ghānāyatanaṃ ghānaṃ . jivhā
jivhāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  jivhā  .  kāyo  kāyāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ
kāyo  .  rūpaṃ  rūpāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  rūpaṃ  . saddo saddāyatanaṃ
saddāyatanaṃ  saddo  .  gandho  gandhāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  gandho .
Raso  rasāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  raso  .  phoṭṭhabbo  phoṭṭhabbāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  phoṭṭhabbo  .  mano  manāyatanaṃ manāyatanaṃ mano .
Dhammo dhammāyatanaṃ dhammāyatanaṃ dhammo.
   [281] Na cakkhu na cakkhāyatanaṃ na cakkhāyatanaṃ na cakkhu. Na sotaṃ
na sotāyatanaṃ na sotāyatanaṃ na sotaṃ . na ghānaṃ na ghānāyatanaṃ na
ghānāyatanaṃ  na  ghānaṃ  .  na jivhā na jivhāyatanaṃ na jivhāyatanaṃ
na jivhā . na kāyo na kāyāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ na kāyo .
Na  rūpaṃ  na  rūpāyatanaṃ  na  rūpāyatanaṃ  na  rūpaṃ  .  na saddo
na   saddāyatanaṃ   na   saddāyatanaṃ   na   saddo  .
Na  gandho  na  gandhāyatanaṃ  na gandhāyatanaṃ na gandho . na raso
na rasāyatanaṃ na rasāyatanaṃ na raso . na phoṭṭhabbo na phoṭṭhabbāyatanaṃ
na  phoṭṭhabbāyatanaṃ  na  phoṭṭhabbo  .  na  mano  na  manāyatanaṃ
na  manāyatanaṃ  na mano . na dhammo na dhammāyatanaṃ na dhammāyatanaṃ
na dhammo.
            --------
   [282] Cakkhu cakkhāyatanaṃ āyatanā sotāyatanaṃ . Cakkhu cakkhāyatanaṃ
āyatanā ghānāyatanaṃ . cakkhu cakkhāyatanaṃ āyatanā jivhāyatanaṃ .pe.
Āyatanā dhammāyatanaṃ *- . sotaṃ sotāyatanaṃ āyatanā cakkhāyatanaṃ.
Sotaṃ sotāyatanaṃ āyatanā ghānāyatanaṃ .pe. āyatanā dhammāyatanaṃ .
Ghānaṃ ghānāyatanaṃ .pe. āyatanā dhammāyatanaṃ .pe. dhammo dhammāyatanaṃ
āyatanā cakkhāyatanaṃ . dhammo dhammāyatanaṃ āyatanā sotāyatanaṃ .pe.
Āyatanā manāyatanaṃ. (cakkaṃ bandhitabbaṃ).
   [283] Na cakkhu na cakkhāyatanaṃ nāyatanā na sotāyatanaṃ. Na cakkhu
na  cakkhāyatanaṃ  nāyatanā na ghānāyatanaṃ . na cakkhu na cakkhāyatanaṃ
nāyatanā na jivhāyatanaṃ .pe. nāyatanā na dhammāyatanaṃ . na sotaṃ
na sotāyatanaṃ nāyatanā na cakkhāyatanaṃ. Na sotaṃ na sotāyatanaṃ nāyatanā
na ghānāyatanaṃ .pe. nāyatanā na dhammāyatanaṃ . Na ghānaṃ na ghānāyatanaṃ
.pe. nāyatanā na dhammāyatanaṃ .pe. na dhammo na dhammāyatanaṃ nāyatanā
na cakkhāyatanaṃ . na dhammo na dhammāyatanaṃ nāyatanā na sotāyatanaṃ .pe.
Nāyatanā na manāyatanaṃ. (cakkaṃ bandhitabbaṃ).
            ---------
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ dhammātayanaṃ peḌna dhammāyatanaṃ
   [284]  Cakkhu  āyatanaṃ  āyatanā  cakkhu  .  sotaṃ āyatanaṃ
āyatanā  sotaṃ  .  ghānaṃ  āyatanaṃ  āyatanā  ghānaṃ  . jivhā
āyatanaṃ  āyatanā  jivhā  . kāyo āyatanaṃ āyatanā kāyo .
Rūpaṃ  āyatanaṃ āyatanā rūpaṃ . saddo āyatanaṃ āyatanā saddo .
Gandho  āyatanaṃ  āyatanā  gandho  .  raso  āyatanaṃ  āyatanā
raso  .  phoṭṭhabbo  āyatanaṃ  āyatanā  phoṭṭhabbo  .  mano
āyatanaṃ āyatanā mano. Dhammo āyatanaṃ āyatanā dhammo.
   [285] Na cakkhu nāyatanaṃ nāyatanā na cakkhu . Na sotaṃ nāyatanaṃ
nāyatanā na sotaṃ . na ghānaṃ nāyatanaṃ nāyatanā na ghānaṃ. Na jivhā
nāyatanaṃ  nāyatanā  na  jivhā  .  na  kāyo nāyatanaṃ nāyatanā
na kāyo . na rūpaṃ nāyatanaṃ nāyatanā na rūpaṃ . Na saddo nāyatanaṃ
nāyatanā  na saddo . na gandho nāyatanaṃ nāyatanā na gandho .
Na raso nāyatanaṃ nāyatanā na raso . Na phoṭṭhabbo nāyatanaṃ nāyatanā
na phoṭṭhabbo . na mano nāyatanaṃ nāyatanā na mano . na dhammo
nāyatanaṃ nāyatanā na dhammo.
            --------
   [286]  Cakkhu  āyatanaṃ  āyatanā sotaṃ .pe. cakkhu āyatanaṃ
āyatanā  dhammo  .  sotaṃ  āyatanaṃ āyatanā cakkhu .pe. sotaṃ
āyatanaṃ  āyatanā  dhammo . ghānaṃ āyatanaṃ āyatanā cakkhu .pe.
Āyatanā dhammo . dhammo āyatanaṃ āyatanā cakkhu . Dhammo āyatanaṃ
Āyatanā sotaṃ .pe. Āyatanā mano. (cakkaṃ bandhitabbaṃ).
   [287]  Na cakkhu nāyatanaṃ nāyatanā na sotaṃ .pe. na cakkhu
nāyatanaṃ nāyatanā na dhammo . na sotaṃ nāyatanaṃ nāyatanā na cakkhu
.pe. nāyatanā na dhammo . na ghānaṃ nāyatanaṃ nāyatanā na cakkhu
.pe. nāyatanā na dhammo . na dhammo nāyatanaṃ nāyatanā na cakkhu.
Na dhammo nāyatanaṃ nāyatanā na sotaṃ .pe. nāyatanā na mano .
(cakkaṃ bandhitabbaṃ).
           Uddesavāro.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 88-91. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1732              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1732              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=279&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=279              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7852              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7852              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]