ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Khandhayamakaṃ
            paṇṇattivāro
   [23]  Pañcakkhandhā:  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
            Uddesavāro
   [24] Rūpaṃ rūpakkhandho rūpakkhandho rūpaṃ . vedanā vedanākkhandho
vedanākkhandho  vedanā  .  saññā  saññākkhandho  saññākkhandho
saññā  .  saṅkhārā  saṅkhārakkhandho  saṅkhārakkhandho  saṅkhārā .
Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho viññāṇakkhandho viññāṇaṃ.
   [25] Na rūpaṃ na rūpakkhandho na rūpakkhandho na rūpaṃ. Na vedanā
na vedanākkhandho na vedanākkhandho na vedanā. Na saññā na saññākkhandho
na  saññākkhandho  na  saññā  .  na saṅkhārā na saṅkhārakkhandho
na saṅkhārakkhandho na saṅkhārā . na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho na
viññāṇakkhandho na viññāṇaṃ.
            --------
   [26] Rūpaṃ rūpakkhandho khandhā vedanākkhandho . rūpaṃ rūpakkhandho
khandhā  saññākkhandho  .  rūpaṃ rūpakkhandho khandhā saṅkhārakkhandho .
Rūpaṃ  rūpakkhandho  khandhā  viññāṇakkhandho  . vedanā vedanākkhandho
khandhā rūpakkhandho . vedanā vedanākkhandho khandhā saññākkhandho .
Vedanā vedanākkhandho khandhā saṅkhārakkhandho . Vedanā vedanākkhandho
khandhā  viññāṇakkhandho . saññā saññākkhandho khandhā rūpakkhandho .
Saññā  saññākkhandho  khandhā vedanākkhandho . saññā saññākkhandho
khandhā saṅkhārakkhandho . saññā saññākkhandho khandho viññāṇakkhandho.
Saṅkhārā saṅkhārakkhandho khandhā rūpakkhandho . saṅkhārā saṅkhārakkhandho
khandhā vedanākkhandho . saṅkhārā saṅkhārakkhandho khandhā saññākkhandho.
Saṅkhārā saṅkhārakkhandho khandhā viññāṇakkhandho. Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho
khandhā rūpakkhandho . viññāṇaṃ viññāṇakkhandho khandhā vedanākkhandho.
Viññāṇaṃ    viññāṇakkhandho    khandhā   saññākkhandho   .
Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho khandhā saṅkhārakkhandho.
   [27] Na rūpaṃ na rūpakkhandho na khandhā na vedanākkhandho. Na rūpaṃ
na rūpakkhandho na khandhā na saññākkhandho . na rūpaṃ na rūpakkhandho
na khandhā na saṅkhārakkhandho . na rūpaṃ na rūpakkhandho na khandhā na
viññāṇakkhandho  .  na  vedanā  na  vedanākkhandho  na  khandhā
na  rūpakkhandho  .  na  vedanā  na  vedanākkhandho  na  khandhā
na  saññākkhandho  .  na  vedanā  na  vedanākkhandho na khandhā
na  saṅkhārakkhandho  .  na  vedanā  na vedanākkhandho na khandhā
na  viññāṇakkhandho  .  na  saññā  na  saññākkhandho  na khandhā
na  rūpakkhandho  .  na  saññā  na  saññākkhandho  na  khandhā
na  vedanākkhandho  .  na  saññā  na  saññākkhandho  na khandhā
na  saṅkhārakkhandho  .  na  saññā  na  saññākkhandho  na khandhā
na  viññāṇakkhandho  .  na  saṅkhārā na saṅkhārakkhandho na khandhā
na  rūpakkhandho  .  na  saṅkhārā  na  saṅkhārakkhandho  na khandhā
na  vedanākkhandho  .  na  saṅkhārā na saṅkhārakkhandho na khandhā
na  saññākkhandho  .  na  saṅkhārā  na saṅkhārakkhandho na khandhā
na   viññāṇakkhandho   .  na  viññāṇaṃ  na  viññāṇakkhandho
na  khandhā  na  rūpakkhandho  .  na  viññāṇaṃ  na  viññāṇakkhandho
na  khandhā  na  vedanākkhandho  .  na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho
na  khandhā  na  saññākkhandho  .  na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho
na khandhā na saṅkhārakkhandho.
            --------
   [28]  Rūpaṃ khandho khandhā rūpaṃ 1- . vedanā khandho khandhā
vedanā  .  saññā  khandho  khandhā  saññā  . saṅkhārā khandho
khandhā saṅkhārā. Viññāṇaṃ khandho khandhā viññāṇaṃ.
   [29] Na rūpaṃ na khandho na khandhā na rūpaṃ. Na vedanā na khandho
na khandhā na vedanā . na saññā na khandho na khandhā na saññā.
Na saṅkhārā na khandho na khandhā na saṅkhārā. Na viññāṇaṃ na khandho
na khandhā na viññāṇaṃ.
            --------
   [30]  Rūpaṃ khandho khandhā vedanā 2- . rūpaṃ khandho khandhā
saññā  .  rūpaṃ  khandho  khandhā  saṅkhārā . rūpaṃ khandho khandhā
viññāṇaṃ  .  vedanā khandho khandhā rūpaṃ . vedanā khandho khandhā
saññā  .  vedanā  khandho  khandhā  saṅkhārā . vedanā khandho
@Footnote: 1 tattha khandhā rūpantiādīsu khandho rūpakkhandho khandhā vedanākkhandhoti
@attho gahetabbo. kasmā. niddesavāre evaṃ bhājitattā. tattha hi
@rūpaṃ khandhoti: āmantā. khandhā rūpakkhandhoti: rūpakkhandho rūpañceva
@rūpakkhandho ca avasesā khandhā khandhā na rūpakkhandhoti evaṃ khandhā
@rūpantiādīnaṃ khandho rūpakkhandhotiādinā nayena padaṃ uddharitvā
@attho vibhattoti aṭṭhakathā. 2 tattha khandhā vedanātiādīnaṃ
@khandhā vedanākkhandhotiādinā nayena attho veditabbo. itarathā
@niddesavārena saddhiṃ virodho hotīti aṭṭhakathā.
Khandhā  viññāṇaṃ  .  saññā  khandho khandhā rūpaṃ . saññā khandho
khandhā  vedanā  .  saññā  khandho  khandhā  saṅkhārā . saññā
khandho  khandhā  viññāṇaṃ  .  saṅkhārā  khandho  khandhā  rūpaṃ .
Saṅkhārā  khandho  khandhā  vedanā  .  saṅkhārā  khandho  khandhā
saññā  .  saṅkhārā  khandho  khandhā  viññāṇaṃ . viññāṇaṃ khandho
khandhā  rūpaṃ  .  viññāṇaṃ  khandho  khandhā  vedanā  .  viññāṇaṃ
khandho khandhā saññā. Viññāṇaṃ khandho khandhā saṅkhārā.
   [31] Na rūpaṃ na khandho na khandhā na vedanā. Na rūpaṃ na khandho
na khandhā na saññā . na rūpaṃ na khandho na khandhā na saṅkhārā.
Na rūpaṃ na khandho na khandhā na viññāṇaṃ. Na vedanā na khandho na khandhā
na rūpaṃ . na vedanā na khandho na khandhā na saññā. Na vedanā na khandho
na khandhā na saṅkhārā . na vedanā na khandho na khandhā na viññāṇaṃ.
Na saññā na khandho na khandhā na rūpaṃ. Na saññā na khandho na khandhā
na vedanā . na saññā na khandho na khandhā na saṅkhārā. Na saññā
na khandho na khandhā na viññāṇaṃ . na saṅkhārā na khandho na khandhā
na rūpaṃ . na saṅkhārā na khandho na khandhā na vedanā. Na saṅkhārā
na khandho na khandhā na saññā . na saṅkhārā na khandho na khandhā
na viññāṇaṃ . na viññāṇaṃ na khandho na khandhā na rūpaṃ. Na viññāṇaṃ
na khandho na khandhā na vedanā . na viññāṇaṃ na khandho na khandhā
na saññā. Na viññāṇaṃ na khandho na khandhā na saṅkhārā.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 17-21. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=330              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=330              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=23&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=23              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7489              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7489              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]