ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [42]  Rūpaṃ  rūpakkhandhoti:  piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ na rūpakkhandho
rūpakkhandho  rūpañceva  rūpakkhandho  ca  .  khandhā vedanākkhandhoti:
vedanākkhandho  khandho  ceva  vedanākkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na vedanākkhandho.
   [43]  Rūpaṃ  rūpakkhandhoti:  piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ na rūpakkhandho
rūpakkhandho  rūpañceva  rūpakkhandho  ca  .  khandhā  saññākkhandhoti:
saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā
khandhā na saññākkhandho.
   [44]  Rūpaṃ  rūpakkhandhoti:  piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ na rūpakkhandho
rūpakkhandho  rūpañceva  rūpakkhandho  ca  .  khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca  avasesā khandhā
Khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [45]  Rūpaṃ  rūpakkhandhoti:  piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ na rūpakkhandho
rūpakkhandho  rūpañceva  rūpakkhandho  ca  .  khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho  khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na viññāṇakkhandho.
   [46] Vedanā vedanākkhandhoti: āmantā . Khandhā rūpakkhandhoti:
rūpakkhandho  khandho  ceva  rūpakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na rūpakkhandho.
   [47] Vedanā vedanākkhandhoti: āmantā. Khandhā saññākkhandhoti:
saññākkhandho   khandho   ceva   saññākkhandho  ca  avasesā
khandhā khandhā na saññākkhandho.
   [48] Vedanā vedanākkhandhoti: āmantā. Khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho   khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca  avasesā
khandhā khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [49] Vedanā vedanākkhandhoti: āmantā. Khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho   khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā
khandhā khandhā na viññāṇakkhandho.
   [50]   Saññā   saññākkhandhoti:   diṭṭhisaññā   saññā
na  saññākkhandho  saññākkhandho  saññā  ceva saññākkhandho ca .
Khandhā rūpakkhandhoti: rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca avasesā
Khandhā khandhā na rūpakkhandho.
   [51]  Saññā  saññākkhandhoti:  diṭṭhisaññā  saññā  na
saññākkhandho saññākkhandho saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.
Khandhā vedanākkhandhoti: vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca
avasesā khandhā khandhā na vedanākkhandho.
   [52] Saññā saññākkhandhoti: diṭṭhisaññā saññā na saññākkhandho
saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca . Khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca avasesā khandhā khandhā
na saṅkhārakkhandho.
   [53] Saññā saññākkhandhoti: diṭṭhisaññā saññā na saññākkhandho
saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca . Khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca avasesā khandhā khandhā
na viññāṇakkhandho.
   [54] Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti: saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā
saṅkhārā  saṅkhārā na saṅkhārakkhandho saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva
saṅkhārakkhandho  ca  . khandhā rūpakkhandhoti: rūpakkhandho khandho ceva
rūpakkhandho ca avasesā khandhā khandhā na rūpakkhandho.
   [55] Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti: saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā
saṅkhārā  saṅkhārā na saṅkhārakkhandho saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva
saṅkhārakkhandho  ca . khandhā vedanākkhandhoti: vedanākkhandho khandho
Ceva vedanākkhandho ca avasesā khandhā khandhā na vedanākkhandho.
   [56]  Saṅkhārā  saṅkhārakkhandhoti:  saṅkhārakkhandhaṃ  ṭhapetvā
avasesā  saṅkhārā  saṅkhārā  na  saṅkhārakkhandho  saṅkhārakkhandho
saṅkhārā ceva saṅkhārakkhandho ca. Khandhā saññākkhandhoti: saññākkhandho
khandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā khandhā
na saññākkhandho.
   [57] Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti: saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā
saṅkhārā  saṅkhārā na saṅkhārakkhandho saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva
saṅkhārakkhandho  ca  .  khandhā  viññāṇakkhandhoti:  viññāṇakkhandho
khandho  khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na viññāṇakkhandho.
   [58] Viññāṇaṃ viññāṇakkhandhoti: āmantā . Khandhā rūpakkhandhoti:
rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca avasesā khandhā khandhā na rūpakkhandho.
   [59]  Viññāṇaṃ  viññāṇakkhandhoti:  āmantā  .  khandhā
vedanākkhandhoti:  vedanākkhandho  khandho  ceva  vedanākkhandho  ca
avasesā khandhā khandhā na vedanākkhandho.
   [60]  Viññāṇaṃ  viññāṇakkhandhoti:  āmantā  .  khandhā
saññākkhandhoti:  saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca
avasesā khandhā khandhā na saññākkhandho.
   [61]  Viññāṇaṃ  viññāṇakkhandhoti:  āmantā  .  khandhā
saṅkhārakkhandhoti:  saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca
avasesā khandhā khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [62]  Na  rūpaṃ  na rūpakkhandhoti: āmantā . na khandhā na
vedanākkhandhoti: āmantā . na rūpaṃ na rūpakkhandhoti: āmantā .
Na khandhā na saññākkhandhoti: āmantā . na rūpaṃ na rūpakkhandhoti:
āmantā . na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā . na rūpaṃ na
rūpakkhandhoti: āmantā. Na khandhā na viññāṇakkhandhoti: āmantā.
   [63] Na vedanā na vedanākkhandhoti: āmantā . na khandhā
na rūpakkhandhoti: āmantā . Na vedanā na vedanākkhandhoti: āmantā.
Na khandhā na saññākkhandhoti: āmantā. Na vedanā na vedanākkhandhoti:
āmantā . na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā . na vedanā
na  vedanākkhandhoti:  āmantā  . na khandhā na viññāṇakkhandhoti:
āmantā.
   [64] Na saññā na saññākkhandhoti: āmantā . na khandhā na
rūpakkhandhoti: āmantā . na saññā na saññākkhandhoti: āmantā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti: āmantā. Na saññā na saññākkhandhoti:
āmantā . na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā . na saññā
na  saññākkhandhoti:  āmantā  .  na khandhā na viññāṇakkhandhoti:
āmantā.
   [65] Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā . na khandhā
na  rūpakkhandhoti:  āmantā  .  na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti:
āmantā . na khandhā na vedanākkhandhoti: āmantā . Na saṅkhārā
na  saṅkhārakkhandhoti:  āmantā  .  na khandhā na saññākkhandhoti:
āmantā . na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā . Na khandhā
na viññāṇakkhandhoti: āmantā.
   [66] Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti: āmantā . na khandhā
na  rūpakkhandhoti:  āmantā  .  na  viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti:
āmantā . na khandhā na vedanākkhandhoti: āmantā . na viññāṇaṃ
na  viññāṇakkhandhoti:  āmantā  .  khandhā  na  saññākkhandhoti:
āmantā  .  na  viññāṇaṃ  na  viññāṇakkhandhoti:  āmantā .
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 23-28. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=450              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=450              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=42&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=42              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7560              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7560              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]