ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pariññāvāro
   [788] Yo cakkhāyatanaṃ parijānāti so sotāyatanaṃ parijānātīti:
āmantā  .  yo  vā pana sotāyatanaṃ parijānāti so cakkhāyatanaṃ
parijānātīti: āmantā . yo cakkhāyatanaṃ na parijānāti so sotāyatanaṃ
na parijānātīti: āmantā . yo vā pana sotāyatanaṃ na parijānāti
so cakkhāyatanaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [789] Yo cakkhāyatanaṃ parijānittha so sotāyatanaṃ parijānitthāti:
āmantā  .  yo  vā pana sotāyatanaṃ parijānittha so cakkhāyatanaṃ
parijānitthāti:  āmantā  .  yo  cakkhāyatanaṃ  na parijānittha so
sotāyatanaṃ  na parijānitthāti: āmantā . yo vā pana sotāyatanaṃ
Na parijānittha so cakkhāyatanaṃ na parijānitthāti: āmantā.
   [790]  Yo  cakkhāyatanaṃ  parijānissati  so  sotāyatanaṃ
parijānissatīti: āmantā . yo vā pana sotāyatanaṃ parijānissati so
cakkhāyatanaṃ parijānissatīti: āmantā . yo cakkhāyatanaṃ na parijānissati
so sotāyatanaṃ na parijānissatīti: āmantā . yo vā pana sotāyatanaṃ
na parijānissati so cakkhāyatanaṃ na parijānissatīti: āmantā.
   [791] Yo cakkhāyatanaṃ parijānāti so sotāyatanaṃ parijānitthāti:
no  .  yo  vā  pana  sotāyatanaṃ  parijānittha  so cakkhāyatanaṃ
parijānātīti:  no . yo cakkhāyatanaṃ na parijānāti so sotāyatanaṃ
na parijānitthāti: arahā cakkhāyatanaṃ na parijānāti no ca sotāyatanaṃ
na  parijānittha  aggamaggasamaṅgiñca  arahantañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  cakkhāyatanañca na parijānanti sotāyatanañca na parijānittha .
Yo vā pana sotāyatanaṃ na parijānittha so cakkhāyatanaṃ na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī sotāyatanaṃ na parijānittha no ca cakkhāyatanaṃ na parijānāti
aggamaggasamaṅgiñca   arahantañca   ṭhapetvā   avasesā  puggalā
sotāyatanañca na parijānittha cakkhāyatanañca na parijānanti.
   [792] Yo cakkhāyatanaṃ parijānāti so sotāyatanaṃ parijānissatīti:
no  .  yo  vā  pana  sotāyatanaṃ  parijānissati so cakkhāyatanaṃ
parijānātīti:  no . yo cakkhāyatanaṃ na parijānāti so sotāyatanaṃ
na parijānissatīti: ye maggaṃ paṭilabhissanti te cakkhāyatanaṃ na parijānanti
No  ca  sotāyatanaṃ  na  parijānissanti  arahā  ye ca puthujjanā
maggaṃ  na paṭilabhissanti te cakkhāyatanañca na parijānanti sotāyatanañca
na  parijānissanti  . yo vā pana sotāyatanaṃ na parijānissati so
cakkhāyatanaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī sotāyatanaṃ na parijānissati
no  ca  cakkhāyatanaṃ  na  parijānāti  arahā  ye  ca  puthujjanā
maggaṃ na paṭilabhissanti te sotāyatanañca na parijānissanti cakkhāyatanañca
na parijānanti.
   [793] Yo cakkhāyatanaṃ parijānittha so sotāyatanaṃ parijānissatīti:
no  .  yo  vā  pana  sotāyatanaṃ  parijānissati so cakkhāyatanaṃ
parijānitthāti: no . yo cakkhāyatanaṃ na parijānittha so sotāyatanaṃ
na  parijānissatīti:  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  te  cakkhāyatanaṃ  na
parijānittha  no  ca sotāyatanaṃ na parijānissanti aggamaggasamaṅgī ye
ca  puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te cakkhāyatanañca na parijānittha
sotāyatanañca  na  parijānissanti  .  yo  vā pana sotāyatanaṃ na
parijānissati  so  cakkhāyatanaṃ  na  parijānitthāti: arahā sotāyatanaṃ
na  parijānissati  no  ca  cakkhāyatanaṃ na parijānittha aggamaggasamaṅgī
ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te sotāyatanañca na parijānissanti
cakkhāyatanañca na parijānittha.
          Pariññāvāraṃ niṭṭhitaṃ.
          Āyatanayamakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 261-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=788&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=788              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]