ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Parinnavaro
   [788] Yo cakkhayatanam parijanati so sotayatanam parijanatiti:
amanta  .  yo  va pana sotayatanam parijanati so cakkhayatanam
parijanatiti: amanta . yo cakkhayatanam na parijanati so sotayatanam
na parijanatiti: amanta . yo va pana sotayatanam na parijanati
so cakkhayatanam na parijanatiti: amanta.
   [789] Yo cakkhayatanam parijanittha so sotayatanam parijanitthati:
amanta  .  yo  va pana sotayatanam parijanittha so cakkhayatanam
parijanitthati:  amanta  .  yo  cakkhayatanam  na parijanittha so
sotayatanam  na parijanitthati: amanta . yo va pana sotayatanam
Na parijanittha so cakkhayatanam na parijanitthati: amanta.
   [790]  Yo  cakkhayatanam  parijanissati  so  sotayatanam
parijanissatiti: amanta . yo va pana sotayatanam parijanissati so
cakkhayatanam parijanissatiti: amanta . yo cakkhayatanam na parijanissati
so sotayatanam na parijanissatiti: amanta . yo va pana sotayatanam
na parijanissati so cakkhayatanam na parijanissatiti: amanta.
   [791] Yo cakkhayatanam parijanati so sotayatanam parijanitthati:
no  .  yo  va  pana  sotayatanam  parijanittha  so cakkhayatanam
parijanatiti:  no . yo cakkhayatanam na parijanati so sotayatanam
na parijanitthati: araha cakkhayatanam na parijanati no ca sotayatanam
na  parijanittha  aggamaggasamanginca  arahantanca  thapetva  avasesa
puggala  cakkhayatananca na parijananti sotayatananca na parijanittha .
Yo va pana sotayatanam na parijanittha so cakkhayatanam na parijanatiti:
aggamaggasamangi sotayatanam na parijanittha no ca cakkhayatanam na parijanati
aggamaggasamanginca   arahantanca   thapetva   avasesa  puggala
sotayatananca na parijanittha cakkhayatananca na parijananti.
   [792] Yo cakkhayatanam parijanati so sotayatanam parijanissatiti:
no  .  yo  va  pana  sotayatanam  parijanissati so cakkhayatanam
parijanatiti:  no . yo cakkhayatanam na parijanati so sotayatanam
na parijanissatiti: ye maggam patilabhissanti te cakkhayatanam na parijananti
No  ca  sotayatanam  na  parijanissanti  araha  ye ca puthujjana
maggam  na patilabhissanti te cakkhayatananca na parijananti sotayatananca
na  parijanissanti  . yo va pana sotayatanam na parijanissati so
cakkhayatanam na parijanatiti: aggamaggasamangi sotayatanam na parijanissati
no  ca  cakkhayatanam  na  parijanati  araha  ye  ca  puthujjana
maggam na patilabhissanti te sotayatananca na parijanissanti cakkhayatananca
na parijananti.
   [793] Yo cakkhayatanam parijanittha so sotayatanam parijanissatiti:
no  .  yo  va  pana  sotayatanam  parijanissati so cakkhayatanam
parijanitthati: no . yo cakkhayatanam na parijanittha so sotayatanam
na  parijanissatiti:  ye  maggam  patilabhissanti  te  cakkhayatanam  na
parijanittha  no  ca sotayatanam na parijanissanti aggamaggasamangi ye
ca  puthujjana maggam na patilabhissanti te cakkhayatananca na parijanittha
sotayatananca  na  parijanissanti  .  yo  va pana sotayatanam na
parijanissati  so  cakkhayatanam  na  parijanitthati: araha sotayatanam
na  parijanissati  no  ca  cakkhayatanam na parijanittha aggamaggasamangi
ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti te sotayatananca na parijanissanti
cakkhayatananca na parijanittha.
          Parinnavaram nitthitam.
          Ayatanayamakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 261-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5208&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5208&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=788&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=788              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]