ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Dhātuyamakaṃ
            paṇṇattivāro
   [794] Aṭṭhārasa dhātuyo cakkhudhātu sotadhātu ghānadhātu jivhādhātu
kāyadhātu  rūpadhātu  saddadhātu  gandhadhātu  rasadhātu  phoṭṭhabbadhātu
cakkhuviññāṇadhātu  sotaviññāṇadhātu  ghānaviññāṇadhātu  jivhāviññāṇadhātu
kāyaviññāṇadhātu manodhātu manoviññāṇadhātu dhammadhātu.
            Uddesavāro
   [795]  Cakkhu  cakkhudhātu  cakkhudhātu  cakkhu . sotaṃ sotadhātu
sotadhātu   sotaṃ   .pe.   cakkhuviññāṇaṃ   cakkhuviññāṇadhātu
cakkhuviññāṇadhātu  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  mano  manodhātu  manodhātu
mano   .   manoviññāṇaṃ   manoviññāṇadhātu   manoviññāṇadhātu
manoviññāṇaṃ. Dhammo dhammadhātu dhammadhātu dhammo.
   [796] Na cakkhu na cakkhudhātu na cakkhudhātu na cakkhu. Na sotaṃ
na  sotadhātu  na  sotadhātu  na  sotaṃ .pe. na cakkhuviññāṇaṃ na
cakkhuviññāṇadhātu  na  cakkhuviññāṇadhātu  na  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Na  mano  na  manodhātu na manodhātu na mano . na manoviññāṇaṃ
na  manoviññāṇadhātu  na  manoviññāṇadhātu  na  manoviññāṇaṃ .
Na dhammo na dhammadhātu na dhammadhātu na dhammo.
            --------
   [797]  Cakkhu cakkhudhātu dhātū sotadhātu .pe. cakkhu cakkhudhātu
dhātū  dhammadhātu  . yathā āyatanayamake cakkaṃ bandhitaṃ evamidha cakkaṃ
bandhitabbaṃ.
   [798] Na cakkhu na cakkhudhātu na dhātū na sotadhātu. Na cakkhu
na  cakkhudhātu  na dhātū na ghānadhātu .pe. na cakkhu na cakkhudhātu
na dhātū na dhammadhātu .pe. na dhammo na dhammātu na dhātū na cakkhudhātu
.pe.  na  dhammo  na  dhammadhātu na dhātū na manoviññāṇadhātu .
Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
            ---------
   [799] Cakkhu dhātu dhātū cakkhu . sotaṃ dhātu dhātū sotaṃ. Ghānaṃ
jivhā  kāyo  rūpaṃ saddo gandho raso phoṭṭhabbo . cakkhuviññāṇaṃ
dhātu  dhātū cakkhuviññāṇaṃ . sotaviññāṇaṃ dhātu dhātū sotaviññāṇaṃ .
Ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  .  mano  dhātu  dhātū
mano  .  manoviññāṇaṃ  dhātu  dhātū  manoviññāṇaṃ . dhammo dhātu
dhātū dhammo.
   [800] Na cakkhu na dhātu na dhātū na cakkhu. Na sotaṃ na dhātu na dhātū
na sotaṃ . na ghānaṃ na jivhā na kāyo na rūpaṃ na saddo na gandho na raso
na phoṭṭhabbo . na cakkhuviññāṇaṃ na dhātu na dhātū na cakkhuviññāṇaṃ.
Na   sotaviññāṇaṃ   na  ghānaviññāṇaṃ  na  jivhāviññāṇaṃ  .
Na kāyaviññāṇaṃ na dhātu na dhātū na kāyaviññāṇaṃ . Na mano na dhātu
Na dhātū na mano . na manoviññāṇaṃ na dhātu na dhātū na manoviññāṇaṃ.
Na dhammo na dhātu na dhātū na dhammo.
            --------
   [801]  Cakkhu  dhātu  dhātū  sotaṃ  .pe. cakkhu dhātu dhātū
dhammo  .pe.  dhammo  dhātu  dhātū  cakkhu  .pe.  dhammo dhātu
dhātū manoviññāṇaṃ. Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   [802] Na cakkhu na dhātu na dhātū na sotaṃ. Na cakkhu na dhātu
na dhātū na ghānaṃ .pe. na cakkhu na dhātu na dhātū na dhammo .pe.
Na dhammo na dhātu na dhātū na cakkhu .pe. Na dhammo na dhātu na dhātū
na manoviññāṇaṃ. Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
            Uddesavāro.
            -------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 264-266. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5258              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5258              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=794&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7985              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7985              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]