ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

page264.

Dhātuyamakaṃ paṇṇattivāro [794] Aṭṭhārasa dhātuyo cakkhudhātu sotadhātu ghānadhātu jivhādhātu kāyadhātu rūpadhātu saddadhātu gandhadhātu rasadhātu phoṭṭhabbadhātu cakkhuviññāṇadhātu sotaviññāṇadhātu ghānaviññāṇadhātu jivhāviññāṇadhātu kāyaviññāṇadhātu manodhātu manoviññāṇadhātu dhammadhātu. Uddesavāro [795] Cakkhu cakkhudhātu cakkhudhātu cakkhu . sotaṃ sotadhātu sotadhātu sotaṃ .pe. cakkhuviññāṇaṃ cakkhuviññāṇadhātu cakkhuviññāṇadhātu cakkhuviññāṇaṃ .pe. mano manodhātu manodhātu mano . manoviññāṇaṃ manoviññāṇadhātu manoviññāṇadhātu manoviññāṇaṃ. Dhammo dhammadhātu dhammadhātu dhammo. [796] Na cakkhu na cakkhudhātu na cakkhudhātu na cakkhu. Na sotaṃ na sotadhātu na sotadhātu na sotaṃ .pe. na cakkhuviññāṇaṃ na cakkhuviññāṇadhātu na cakkhuviññāṇadhātu na cakkhuviññāṇaṃ .pe. Na mano na manodhātu na manodhātu na mano . na manoviññāṇaṃ na manoviññāṇadhātu na manoviññāṇadhātu na manoviññāṇaṃ . Na dhammo na dhammadhātu na dhammadhātu na dhammo. --------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

[797] Cakkhu cakkhudhātu dhātū sotadhātu .pe. cakkhu cakkhudhātu dhātū dhammadhātu . yathā āyatanayamake cakkaṃ bandhitaṃ evamidha cakkaṃ bandhitabbaṃ. [798] Na cakkhu na cakkhudhātu na dhātū na sotadhātu. Na cakkhu na cakkhudhātu na dhātū na ghānadhātu .pe. na cakkhu na cakkhudhātu na dhātū na dhammadhātu .pe. na dhammo na dhammātu na dhātū na cakkhudhātu .pe. na dhammo na dhammadhātu na dhātū na manoviññāṇadhātu . Cakkaṃ bandhitabbaṃ. --------- [799] Cakkhu dhātu dhātū cakkhu . sotaṃ dhātu dhātū sotaṃ. Ghānaṃ jivhā kāyo rūpaṃ saddo gandho raso phoṭṭhabbo . cakkhuviññāṇaṃ dhātu dhātū cakkhuviññāṇaṃ . sotaviññāṇaṃ dhātu dhātū sotaviññāṇaṃ . Ghānaviññāṇaṃ jivhāviññāṇaṃ kāyaviññāṇaṃ . mano dhātu dhātū mano . manoviññāṇaṃ dhātu dhātū manoviññāṇaṃ . dhammo dhātu dhātū dhammo. [800] Na cakkhu na dhātu na dhātū na cakkhu. Na sotaṃ na dhātu na dhātū na sotaṃ . na ghānaṃ na jivhā na kāyo na rūpaṃ na saddo na gandho na raso na phoṭṭhabbo . na cakkhuviññāṇaṃ na dhātu na dhātū na cakkhuviññāṇaṃ. Na sotaviññāṇaṃ na ghānaviññāṇaṃ na jivhāviññāṇaṃ . Na kāyaviññāṇaṃ na dhātu na dhātū na kāyaviññāṇaṃ . Na mano na dhātu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Na dhātū na mano . na manoviññāṇaṃ na dhātu na dhātū na manoviññāṇaṃ. Na dhammo na dhātu na dhātū na dhammo. -------- [801] Cakkhu dhātu dhātū sotaṃ .pe. cakkhu dhātu dhātū dhammo .pe. dhammo dhātu dhātū cakkhu .pe. dhammo dhātu dhātū manoviññāṇaṃ. Cakkaṃ bandhitabbaṃ. [802] Na cakkhu na dhātu na dhātū na sotaṃ. Na cakkhu na dhātu na dhātū na ghānaṃ .pe. na cakkhu na dhātu na dhātū na dhammo .pe. Na dhammo na dhātu na dhātū na cakkhu .pe. Na dhammo na dhātu na dhātū na manoviññāṇaṃ. Cakkaṃ bandhitabbaṃ. Uddesavāro. -------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 264-266. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5258&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5258&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=794&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7985              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7985              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]