ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pavattivāro
   [811]  Yassa  cakkhudhātu uppajjati tassa sotadhātu uppajjatīti:
sacakkhukānaṃ  asotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhudhātu  uppajjati
no ca tesaṃ sotadhātu uppajjati sacakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ cakkhudhātu ca uppajjati sotadhātu ca uppajjati . yassa vā pana
sotadhātu uppajjati tassa cakkhudhātu uppajjatīti: sasotakānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ sotadhātu uppajjati no ca tesaṃ cakkhudhātu uppajjati
sasotakānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotadhātu ca uppajjati
cakkhudhātu ca uppajjati.
   [812]  Yassa  cakkhudhātu uppajjati tassa ghānadhātu uppajjatīti:
sacakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhudhātu  uppajjati
no ca tesaṃ ghānadhātu uppajjati sacakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ cakkhudhātu ca uppajjati ghānadhātu ca uppajjati . yassa vā pana
ghānadhātu uppajjati tassa cakkhudhātu uppajjatīti: saghānakānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ ghānadhātu uppajjati no ca tesaṃ cakkhudhātu uppajjati
saghānakānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānadhātu ca uppajjati
cakkhudhātu ca uppajjati.
   [813]  Yassa  cakkhudhātu  uppajjati tassa rūpadhātu uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  rūpadhātu uppajjati tassa cakkhudhātu
uppajjatīti:  sarūpakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpadhātu
Uppajjati  no  ca  tesaṃ  cakkhudhātu uppajjati sarūpakānaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ rūpadhātu ca uppajjati cakkhudhātu ca uppajjati.
   [814]  Yassa  cakkhudhātu  uppajjati  tassa  manoviññāṇadhātu
uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  manoviññāṇadhātu
uppajjati  tassa  cakkhudhātu  uppajjatīti:  sacittakānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manoviññāṇadhātu  uppajjati  no  ca  tesaṃ
cakkhudhātu  uppajjati  sacittakānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
manoviññāṇadhātu ca uppajjati cakkhudhātu ca uppajjati.
   [815]  Yassa  cakkhudhātu uppajjati tassa dhammadhātu uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana dhammadhātu uppajjati tassa cakkhudhātu
uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammadhātu  uppajjati
no  ca  tesaṃ  cakkhudhātu  uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
dhammadhātu  ca uppajjati cakkhudhātu ca uppajjati . yathā āyatanayamakaṃ
vibhattaṃ evaṃ dhātuyamakampi vibhajitabbaṃ sadisaṃ kātabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 272-273. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5416              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5416              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=811&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=811              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]