ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

             Saccayamakaṃ
            paṇṇattivāro
           cattāri saccāni
       dukkhasaccaṃ samudayasaccaṃ nirodhasaccaṃ maggasaccaṃ.
            Uddesavāro
   [817] Dukkhaṃ dukkhasaccaṃ dukkhasaccaṃ  dukkhaṃ . samudayo samudayasaccaṃ
samudayasaccaṃ  samudayo  .  nirodho nirodhasaccaṃ nirodhasaccaṃ nirodho .
Maggo maggasaccaṃ maggasaccaṃ maggo.
   [818] Na dukkhaṃ na dukkhasaccaṃ na dukkhasaccaṃ na dukkhaṃ. Na samudayo
na samudayasaccaṃ na samudayasaccaṃ na samudayo . na nirodho na nirodhasaccaṃ
na  nirodhasaccaṃ na nirodho . na maggo na maggasaccaṃ na maggasaccaṃ
na maggo.
            --------
   [819]  Dukkhaṃ  dukkhasaccaṃ saccā samudayasaccaṃ . dukkhaṃ dukkhasaccaṃ
saccaṃ  nirodhasaccaṃ  .  dukkhaṃ  dukkhasaccaṃ  saccā  maggasaccaṃ .
Samudayo  samudayasaccaṃ  saccā  dukkhasaccaṃ  .  samudayo  samudayasaccaṃ
saccā  nirodhasaccaṃ  .  samudayo  samudayasaccaṃ  saccā  maggasaccaṃ .
Nirodho  nirodhasaccaṃ  saccā dukkhasaccaṃ . nirodho nirodhasaccaṃ saccā
samudayasaccaṃ  .  nirodho  nirodhasaccaṃ  saccā  maggasaccaṃ  . maggo
Maggasaccaṃ saccā dukkhasaccaṃ . maggo maggasaccaṃ saccā samudayasaccaṃ .
Maggo maggasaccaṃ saccā nirodhasaccaṃ.
   [820] Na dukkhaṃ na dukkhasaccaṃ na saccā na samudayasaccaṃ. Na dukkhaṃ
na dukkhasaccaṃ na saccā na nirodhasaccaṃ . Na dukkhaṃ na dukkhasaccaṃ na saccā
na maggasaccaṃ . na samudayo na samudayasaccaṃ na saccā na dukkhasaccaṃ.
Na  samudayo na samudayasaccaṃ na saccā na nirodhasaccaṃ . na samudayo
na samudayasaccaṃ na saccā na maggasaccaṃ . na nirodho na nirodhasaccaṃ
na saccā na dukkhasaccaṃ. Na nirodho na nirodhasaccaṃ na saccā na samudayasaccaṃ.
Na  nirodho  na  nirodhasaccaṃ na saccā na maggasaccaṃ . na maggo
na maggasaccaṃ na saccā na dukkhasaccaṃ . Na maggo na maggasaccaṃ na saccā
na samudayasaccaṃ. Na maggo na maggasaccaṃ na saccā na nirodhasaccaṃ.
            --------
   [821]  Dukkhaṃ  saccaṃ  saccā  dukkhaṃ . samudayo saccaṃ saccā
samudayo  .  nirodho  saccaṃ  saccā  nirodho  .  maggo  saccaṃ
saccā maggo.
   [822] Na dukkhaṃ na saccaṃ na saccā na dukkhaṃ. Na samudayo na saccaṃ
na saccā na samudayo . na nirodho na saccaṃ na saccā na nirodho.
Na maggo na saccaṃ na saccā na maggo.
            --------
   [823]  Dukkhaṃ  saccaṃ  saccā  samudayo . dukkhaṃ saccaṃ saccā
Nirodho  .  dukkhaṃ  saccaṃ  saccā maggo . samudayo saccaṃ saccā
dukkhaṃ  .pe.  saccā maggo . nirodho saccaṃ saccā dukkhaṃ .pe.
Saccā maggo . maggo saccaṃ saccā dukkhaṃ . maggo saccaṃ saccā
samudayo. Maggo saccaṃ saccā nirodho.
   [824] Na dukkhaṃ na saccaṃ na saccā na samudayo. Na dukkhaṃ na saccaṃ
na saccā na nirodho . na dukkhaṃ na saccaṃ na saccā na maggo.
Na samudayo na saccaṃ na saccā na dukkhaṃ .pe. Na saccā na maggo.
Na nirodho na saccaṃ na saccā na dukkhaṃ .pe. Na saccā na maggo.
Na maggo na saccaṃ na saccā na dukkhaṃ . Na maggo na saccaṃ na saccā
na samudayo. Na maggo na saccaṃ na saccā na nirodho.
            Uddesavāro.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 274-276. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5455              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5455              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=817&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=817              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7999              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7999              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]