ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pariññāvāro
   [1017]  Yo  dukkhasaccaṃ parijānāti so samudayasaccaṃ pajahatīti:
āmantā . yo vā pana samudayasaccaṃ pajahati so dukkhasaccaṃ parijānātīti:
āmantā  .  yo  dukkhasaccaṃ  na  parijānāti  so  samudayasaccaṃ
nappajahatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  samudayasaccaṃ  nappajahati
so dukkhasaccaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1018] Yo dukkhasaccaṃ parijānittha so samudayasaccaṃ pajahitthāti:
āmantā  .  yo  vā  pana  samudayasaccaṃ  pajahittha so dukkhasaccaṃ
parijānitthāti:  āmantā  .  yo  dukkhasaccaṃ  na  parijānittha so
samudayasaccaṃ  nappajahitthāti:  āmantā  .  yo vā pana samudayasaccaṃ
nappajahittha so dukkhasaccaṃ na parijānitthāti: āmantā.
   [1019]  Yo  dukkhasaccaṃ  parijānissati  so  samudayasaccaṃ
pajahissatīti:  āmantā  .  yo vā pana samudayasaccaṃ pajahissati so
dukkhasaccaṃ  parijānissatīti: āmantā . yo dukkhasaccaṃ na parijānissati
so samudayasaccaṃ nappajahissatīti: āmantā . yo vā pana samudayasaccaṃ
nappajahissati so dukkhasaccaṃ na parijānissatīti: āmantā.
   [1020] Yo dukkhasaccaṃ parijānāti so samudayasaccaṃ pajahitthāti:
no . yo vā pana samudayasaccaṃ pajahittha so dukkhasaccaṃ parijānātīti:
no  . yo dukkhasaccaṃ na parijānāti so samudayasaccaṃ nappajahitthāti:
arahā   dukkhasaccaṃ   na   parijānāti  no  ca  samudayasaccaṃ
nappajahittha   aggamaggasamaṅgiñca  arahantañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  dukkhasaccañca  na  parijānanti  samudayasaccañca  nappajahittha .
No  vā pana samudayasaccaṃ nappajahittha so dukkhasaccaṃ na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī samudayasaccaṃ nappajahittha no ca dukkhasaccaṃ na parijānāti
aggamaggasamaṅgiñca   arahantañca   ṭhapetvā   avasesā  puggalā
samudayasaccañca nappajahittha dukkhasaccañca na parijānanti.
   [1021] Yo dukkhasaccaṃ parijānāti so samudayasaccaṃ pajahissatīti:
no  .  yo  vā  pana  samudayasaccaṃ  pajahissati  so  dukkhasaccaṃ
parijānātīti:  no  . yo dukkhasaccaṃ na parijānāti so samudayasaccaṃ
nappajahissatīti:  ye  maggaṃ paṭilabhissanti te dukkhasaccaṃ na parijānanti
no  ca  samudayasaccaṃ  nappajahissanti  arahā ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  te  dukkhasaccañca  na  parijānanti  samudayasaccañca
nappajahissanti . yo vā pana samudayasaccaṃ nappajahissati so dukkhasaccaṃ
na   parijānātīti:   aggamaggasamaṅgī   samudayasaccaṃ   nappajahissati
no  ca  dukkhasaccaṃ  na  parijānāti arahā ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  te  samudayasaccañca  nappajahissanti  dukkhasaccañca
na parijānanti.
   [1022] Yo dukkhasaccaṃ parijānittha so samudayasaccaṃ pajahissatīti:
no . yo vā pana samudayasaccaṃ pajahissati so dukkhasaccaṃ parijānitthāti:
no  . yo dukkhasaccaṃ na parijānittha so samudayasaccaṃ nappajahissatīti:
ye maggaṃ paṭilabhissanti te dukkhasaccaṃ na parijānittha no ca samudayasaccaṃ
nappajahissanti  aggamaggasamaṅgī ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
te  dukkhasaccañca  na  parijānittha  samudayasaccañca  nappajahissanti .
Yo   vā   pana  samudayasaccaṃ  nappajahissati  so  dukkhasaccaṃ
na  parijānitthāti:  arahā samudayasaccaṃ nappajahissati no ca dukkhasaccaṃ
na parijānittha aggamaggasamaṅgī ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
Te samudayasaccañca nappajahissanti dukkhasaccañca na parijānittha.
          Pariññāvāraṃ niṭṭhitaṃ.
           Saccayamakaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 356-359. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7107              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7107              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1017&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1017              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]