ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavāro
   [1030] Kāyo kāyasaṅkhāroti: no . kāyasaṅkhāro kāyoti:
no . vacī vacīsaṅkhāroti: no . vacīsaṅkhāro vacīti: no . Cittaṃ
Cittasaṅkhāroti: no. Cittasaṅkhāro cittanti: no.
   [1031] Na kāyo na kāyasaṅkhāroti: kāyasaṅkhāro na kāyo
kāyasaṅkhāro kāyañca kāyasaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā 1- na ceva kāyo
na ca kāyasaṅkhāro. Na kāyasaṅkhāro na kāyoti: kāyo na kāyasaṅkhāro
kāyo  kāyañca  kāyasaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā na ceva kāyo
na ca kāyasaṅkhāro . na vacī na vacīsaṅkhāroti: vacīsaṅkhāro na vacī
vacīsaṅkhāro  vaciñca  vacīsaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā na ceva vacī
na ca vacīsaṅkhāro . na vacīsaṅkhāro na vacīti: vacī na vacīsaṅkhāro vacī
vaciñca vacīsaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā na ceva vacī na ca vacīsaṅkhāro.
Na  cittaṃ  na  cittasaṅkhāroti: cittasaṅkhāro na cittaṃ cittasaṅkhāro
cittañca  cittasaṅkhārañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  cittaṃ
na ca cittasaṅkhāro . Na cittasaṅkhāro na cittanti: cittaṃ na cittasaṅkhāro
cittaṃ  cittañca  cittasaṅkhārañca  ṭhapetvā  avasesā na ceva cittaṃ
na ca cittasaṅkhāro.
            -------
   [1032] Kāyo kāyasaṅkhāroti: no . Saṅkhārā vacīsaṅkhāroti:
vacīsaṅkhāro saṅkhāro ceva vacīsaṅkhāro ca avasesā saṅkhārā saṅkhārā
@Footnote: 1 avasesanti: na kevalaṃ sesasaṅkhāradvayameva kāyasaṅkhāravinimuttaṃ pana
@sesaṃ sabbampi saṅkhatāsaṅkhatapaṇṇattibhedaṃ dhammajātaṃ neva kāyo na kāyasaṅkhāroti
@aṭṭhakathā.
Na vacīsaṅkhāro . Kāyo kāyasaṅkhāroti: no. Saṅkhārā cittasaṅkhāroti:
cittasaṅkhāro saṅkhāro ceva cittasaṅkhāro ca avasesā saṅkhārā saṅkhārā
na cittasaṅkhāro . vacī vacīsaṅkhāroti: no. Saṅkhārā kāyasaṅkhāroti:
kāyasaṅkhāro saṅkhāro ceva kāyasaṅkhāro ca avasesā saṅkhārā saṅkhārā
na kāyasaṅkhāro . vacī vacīsaṅkhāroti: no. Saṅkhārā cittasaṅkhāroti:
cittasaṅkhāro saṅkhāro ceva cittasaṅkhāro ca avasesā saṅkhārā saṅkhārā
na cittasaṅkhāro . Cittaṃ cittasaṅkhāroti: no. Saṅkhārā kāyasaṅkhāroti:
kāyasaṅkhāro   saṅkhāro  ceva  kāyasaṅkhāro  ca  avasesā
saṅkhārā saṅkhārā na kāyasaṅkhāro . cittaṃ cittasaṅkhāroti: no.
Saṅkhārā  vacīsaṅkhāroti: vacīsaṅkhāro saṅkhāro ceva vacīsaṅkhāro ca
avasesā saṅkhārā saṅkhārā na vacīsaṅkhāro.
   [1033] Na kāyo na kāyasaṅkhāroti: kāyasaṅkhāro na kāyo
kāyasaṅkhāro  kāyañca  kāyasaṅkhārañca  ṭhapetvā avasesā na ceva
kāyo na ca kāyasaṅkhāro . Na saṅkhārā na vacīsaṅkhāroti: āmantā.
Na  kāyo na kāyasaṅkhāroti: kāyasaṅkhāro na kāyo kāyasaṅkhāro
kāyañca  kāyasaṅkhārañca  ṭhapetvā avasesā na ceva kāyo na ca
kāyasaṅkhāro . na saṅkhārā na cittasaṅkhāroti: āmantā. Na vacī na
vacīsaṅkhāroti:  vacīsaṅkhāro na vacī vacīsaṅkhāro vaciñca vacīsaṅkhārañca
ṭhapetvā avasesā na ceva vacī na ca vacīsaṅkhāro . na saṅkhārā
na kāyasaṅkhāroti: āmantā . na vacī na vacīsaṅkhāroti: vacīsaṅkhāro
Na  vacī  vacīsaṅkhāro  vaciñca  vacīsaṅkhārañca  ṭhapetvā  avasesā
na ceva vacī na ca vacīsaṅkhāro . na saṅkhārā na cittasaṅkhāroti:
āmantā  .  na  cittaṃ na cittasaṅkhāroti: cittasaṅkhāro na cittaṃ
cittasaṅkhāro cittañca cittasaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā na ceva cittaṃ
na ca cittasaṅkhāro. Na saṅkhārā na kāyasaṅkhāroti: āmantā. Na cittaṃ
na  cittasaṅkhāroti:  cittasaṅkhāro  na  cittaṃ cittasaṅkhāro cittañca
cittasaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā na ceva cittaṃ na ca cittasaṅkhāro.
Na saṅkhārā na vacīsaṅkhāroti: āmantā.
            --------
   [1034]  Kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāroti:  no  . vacīsaṅkhāro
kāyasaṅkhāroti:  no  .  kāyasaṅkhāro  cittasaṅkhāroti:  no .
Cittasaṅkhāro  kāyasaṅkhāroti:  no  . vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāroti:
no. Cittasaṅkhāro vacīsaṅkhāroti: no.
   [1035]  Na  kāyasaṅkhāro na vacīsaṅkhāroti: vacīsaṅkhāro na
kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro  kāyasaṅkhārañca  vacīsaṅkhārañca  ṭhapetvā
avasesā na ceva kāyasaṅkhāro na ca vacīsaṅkhāro . Na vacīsaṅkhāro
na kāyasaṅkhāroti: kāyasaṅkhāro na vacīsaṅkhāro kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhārañca
kāyasaṅkhārañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  vacīsaṅkhāro na ca
kāyasaṅkhāro  .  na kāyasaṅkhāro na cittasaṅkhāroti: cittasaṅkhāro
na kāyasaṅkhāro cittasaṅkhāro kāyasaṅkhārañca cittasaṅkhārañca ṭhapetvā
Avasesā na ceva kāyasaṅkhāro na ca cittasaṅkhāro. Na cittasaṅkhāro
na  kāyasaṅkhāroti:  kāyasaṅkhāro  na  cittasaṅkhāro  kāyasaṅkhāro
cittasaṅkhārañca kāyasaṅkhārañca ṭhapetvā avasesā na ceva cittasaṅkhāro
na ca kāyasaṅkhāro . na vacīsaṅkhāro na cittasaṅkhāroti: cittasaṅkhāro
na  vacīsaṅkhāro  cittasaṅkhāro vacīsaṅkhārañca cittasaṅkhārañca ṭhapetvā
avasesā na ceva vacīsaṅkhāro na ca cittasaṅkhāro. Na cittasaṅkhāro
na vacīsaṅkhāroti: vacīsaṅkhāro na cittasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhārañca
vacīsaṅkhārañca   ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  cittasaṅkhāro
na ca vacīsaṅkhāro.
            Paṇṇattivāro
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 360-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7190              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7190              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1030&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1030              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]