ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavaro
   [1030] Kayo kayasankharoti: no . kayasankharo kayoti:
no . vaci vacisankharoti: no . vacisankharo vaciti: no . Cittam
Cittasankharoti: no. Cittasankharo cittanti: no.
   [1031] Na kayo na kayasankharoti: kayasankharo na kayo
kayasankharo kayanca kayasankharanca thapetva avasesa 1- na ceva kayo
na ca kayasankharo. Na kayasankharo na kayoti: kayo na kayasankharo
kayo  kayanca  kayasankharanca thapetva avasesa na ceva kayo
na ca kayasankharo . na vaci na vacisankharoti: vacisankharo na vaci
vacisankharo  vacinca  vacisankharanca thapetva avasesa na ceva vaci
na ca vacisankharo . na vacisankharo na vaciti: vaci na vacisankharo vaci
vacinca vacisankharanca thapetva avasesa na ceva vaci na ca vacisankharo.
Na  cittam  na  cittasankharoti: cittasankharo na cittam cittasankharo
cittanca  cittasankharanca  thapetva  avasesa  na  ceva  cittam
na ca cittasankharo . Na cittasankharo na cittanti: cittam na cittasankharo
cittam  cittanca  cittasankharanca  thapetva  avasesa na ceva cittam
na ca cittasankharo.
            -------
   [1032] Kayo kayasankharoti: no . Sankhara vacisankharoti:
vacisankharo sankharo ceva vacisankharo ca avasesa sankhara sankhara
@Footnote: 1 avasesanti: na kevalam sesasankharadvayameva kayasankharavinimuttam pana
@sesam sabbampi sankhatasankhatapannattibhedam dhammajatam neva kayo na kayasankharoti
@atthakatha.
Na vacisankharo . Kayo kayasankharoti: no. Sankhara cittasankharoti:
cittasankharo sankharo ceva cittasankharo ca avasesa sankhara sankhara
na cittasankharo . vaci vacisankharoti: no. Sankhara kayasankharoti:
kayasankharo sankharo ceva kayasankharo ca avasesa sankhara sankhara
na kayasankharo . vaci vacisankharoti: no. Sankhara cittasankharoti:
cittasankharo sankharo ceva cittasankharo ca avasesa sankhara sankhara
na cittasankharo . Cittam cittasankharoti: no. Sankhara kayasankharoti:
kayasankharo   sankharo  ceva  kayasankharo  ca  avasesa
sankhara sankhara na kayasankharo . cittam cittasankharoti: no.
Sankhara  vacisankharoti: vacisankharo sankharo ceva vacisankharo ca
avasesa sankhara sankhara na vacisankharo.
   [1033] Na kayo na kayasankharoti: kayasankharo na kayo
kayasankharo  kayanca  kayasankharanca  thapetva avasesa na ceva
kayo na ca kayasankharo . Na sankhara na vacisankharoti: amanta.
Na  kayo na kayasankharoti: kayasankharo na kayo kayasankharo
kayanca  kayasankharanca  thapetva avasesa na ceva kayo na ca
kayasankharo . na sankhara na cittasankharoti: amanta. Na vaci na
vacisankharoti:  vacisankharo na vaci vacisankharo vacinca vacisankharanca
thapetva avasesa na ceva vaci na ca vacisankharo . na sankhara
na kayasankharoti: amanta . na vaci na vacisankharoti: vacisankharo
Na  vaci  vacisankharo  vacinca  vacisankharanca  thapetva  avasesa
na ceva vaci na ca vacisankharo . na sankhara na cittasankharoti:
amanta  .  na  cittam na cittasankharoti: cittasankharo na cittam
cittasankharo cittanca cittasankharanca thapetva avasesa na ceva cittam
na ca cittasankharo. Na sankhara na kayasankharoti: amanta. Na cittam
na  cittasankharoti:  cittasankharo  na  cittam cittasankharo cittanca
cittasankharanca thapetva avasesa na ceva cittam na ca cittasankharo.
Na sankhara na vacisankharoti: amanta.
            --------
   [1034]  Kayasankharo  vacisankharoti:  no  . vacisankharo
kayasankharoti:  no  .  kayasankharo  cittasankharoti:  no .
Cittasankharo  kayasankharoti:  no  . vacisankharo cittasankharoti:
no. Cittasankharo vacisankharoti: no.
   [1035]  Na  kayasankharo na vacisankharoti: vacisankharo na
kayasankharo  vacisankharo  kayasankharanca  vacisankharanca  thapetva
avasesa na ceva kayasankharo na ca vacisankharo . Na vacisankharo
na kayasankharoti: kayasankharo na vacisankharo kayasankharo vacisankharanca
kayasankharanca  thapetva  avasesa  na  ceva  vacisankharo na ca
kayasankharo  .  na kayasankharo na cittasankharoti: cittasankharo
na kayasankharo cittasankharo kayasankharanca cittasankharanca thapetva
Avasesa na ceva kayasankharo na ca cittasankharo. Na cittasankharo
na  kayasankharoti:  kayasankharo  na  cittasankharo  kayasankharo
cittasankharanca kayasankharanca thapetva avasesa na ceva cittasankharo
na ca kayasankharo . na vacisankharo na cittasankharoti: cittasankharo
na  vacisankharo  cittasankharo vacisankharanca cittasankharanca thapetva
avasesa na ceva vacisankharo na ca cittasankharo. Na cittasankharo
na vacisankharoti: vacisankharo na cittasankharo vacisankharo cittasankharanca
vacisankharanca   thapetva  avasesa  na  ceva  cittasankharo
na ca vacisankharo.
            Pannattivaro
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 360-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7190&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7190&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1030&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1030              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]