ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1355]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānittha  so  domanassindriyaṃ
Pajahitthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana domanassindriyaṃ pajahittha
so  cakkhundriyaṃ  parijānitthāti:  dve  puggalā  domanassindriyaṃ
pajahittha  no  ca  cakkhundriyaṃ  parijānittha  arahā domanassindriyañca
pajahittha cakkhundriyañca parijānittha.
   [1356] Yo cakkhundriyaṃ parijānittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
sāmītindriyaṃ   bhāvitthāti:   āmantā  .  yo  vā  pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ    bhāvittha    so    cakkhundriyaṃ
parijānitthāti:   cha  puggalā  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvittha
no  ca  cakkhundriyaṃ  parijānittha  arahā  anaññātaññassāmītindriyañca
bhāvittha cakkhundriyañca parijānittha.
   [1357] Yo cakkhundriyaṃ parijānittha so aññindriyaṃ bhāvitthāti:
āmantā  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ bhāvittha so cakkhundriyaṃ
parijānitthāti: āmantā.
   [1358]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānittha  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikaritthāti:  yo  aggaphalaṃ  sacchikaroti so cakkhundriyaṃ parijānittha
no  ca  aññātāvindriyaṃ  sacchikarittha  yo  aggaphalaṃ  sacchākāsi
so  cakkhundriyañca  parijānittha  aññātāvindriyañca  sacchikarittha .
Yo  vā  pana  aññātāvindriyaṃ  sacchikarittha  so  cakkhundriyaṃ
parijānitthāti: āmantā.
   [1359] Yo domanassindriyaṃ pajahittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
Bhāvitthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvittha  so  domanassindriyaṃ  pajahitthāti:  cattāro  puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvittha   no   ca   domanassindriyaṃ
pajahittha   tayo   puggalā  anaññātaññassāmītindriyañca  bhāvittha
domanassindriyañca pajahittha.
   [1360]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahittha  so  aññindriyaṃ
bhāvitthāti:  dve  puggalā  domanassindriyaṃ  pajahittha  no  ca
aññindriyaṃ   bhāvittha   arahā   domanassindriyañca   pajahittha
aññindriyañca  bhāvittha  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  bhāvittha
so domanassindriyaṃ pajahitthāti: āmantā.
   [1361]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahittha  so aññātāvindriyaṃ
sacchikaritthāti:  tayo  puggalā  domanassindriyaṃ  pajahittha  no  ca
aññātāvindriyaṃ  sacchikarittha  arahā  domanassindriyañca  pajahittha
aññātāvindriyañca  sacchikarittha  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ
sacchikarittha so domanassindriyaṃ pajahitthāti: āmantā.
   [1362]  Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvittha so aññindriyaṃ
bhāvitthāti:   cha   puggalā   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvittha
no  ca  aññindriyaṃ  bhāvittha  arahā  anaññātaññassāmītindriyañca
bhāvittha  aññindriyañca  bhāvittha  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ
bhāvittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvitthāti: āmantā.
   [1363]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvittha  so
aññātāvindriyaṃ     sacchikaritthāti:     satta    puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvittha   no   ca  aññātāvindriyaṃ
sacchikarittha    arahā    anaññātaññassāmītindriyañca   bhāvittha
aññātāvindriyañca  sacchikarittha  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ
sacchikarittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvitthāti: āmantā.
   [1364]  Yo  aññindriyaṃ  bhāvittha  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikaritthāti:  yo  aggaphalaṃ  sacchikaroti  so  aññindriyaṃ bhāvittha
no  ca  aññātāvindriyaṃ  sacchikarittha  yo  aggaphalaṃ  sacchākāsi
so  aññindriyañca  bhāvittha  aññātāvindriyañca  sacchikarittha .
Yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarittha so aññindriyaṃ bhāvitthāti:
āmantā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 526-529. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10558              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10558              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1355&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1355              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]