ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1365]  Yo  cakkhundriyaṃ  na parijānittha so domanassindriyaṃ
nappajahitthāti:  dve  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha no ca
domanassindriyaṃ  nappajahittha  cha  puggalā cakkhundriyañca na parijānittha
domanassindriyañca  nappajahittha  .  yo  vā  pana  domanassindriyaṃ
nappajahittha so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: āmantā.
   [1366] Yo cakkhundriyaṃ na parijānittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  cha  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  dve  puggalā  cakkhundriyañca
Na   parijānittha  anaññātaññassāmītindriyañca  na  bhāvittha  .
Yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so cakkhundriyaṃ
na parijānitthāti: āmantā.
   [1367]  Yo  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha  so  aññindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha
so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: āmantā.
   [1368]  Yo  cakkhundriyaṃ na parijānittha so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikaritthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ
na sacchikarittha so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: yo aggaphalaṃ sacchikaroti
so aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha no ca cakkhundriyaṃ na parijānittha
aṭṭha  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha  cakkhundriyañca
na parijānittha.
   [1369] Yo domanassindriyaṃ nappajahittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  cattāro  puggalā  domanassindriyaṃ nappajahittha no
ca   anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāvittha  dve  puggalā
domanassindriyañca     nappajahittha    anaññātaññassāmītindriyañca
na   bhāvittha  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na bhāvittha so domanassindriyaṃ nappajahitthāti: āmantā.
   [1370]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahittha  so  aññindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha
So  domanassindriyaṃ  nappajahitthāti:  dve  puggalā  aññindriyaṃ
na  bhāvittha  no  ca  domanassindriyaṃ  nappajahittha  cha  puggalā
aññindriyañca na bhāvittha domanassindriyañca nappajahittha.
   [1371]  Yo  domanassindriyaṃ nappajahittha so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikaritthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ
na   sacchikarittha   so  domanassindriyaṃ  nappajahitthāti:  tayo
puggalā  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  no  ca  domanassindriyaṃ
nappajahittha   cha  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha
domanassindriyañca nappajahittha.
   [1372]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  so
aññindriyaṃ  na  bhāvitthāti:  āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ
na  bhāvittha  so  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvitthāti:  cha
puggalā  aññindriyaṃ  na  bhāvittha  no  ca anaññātaññassāmītindriyaṃ
na   bhāvittha   dve  puggalā  aññindriyañca  na  bhāvittha
anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha.
   [1373]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  so
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaritthāti:  āmantā  .  yo  vā pana
aññātāvindriyaṃ   na  sacchikarittha  so  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na bhāvitthāti:  satta puggalā aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na bhāvittha dve puggalā aññātāvindriyañca
Na sacchikarittha anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha.
   [1374]  Yo  aññindriyaṃ  na  bhāvittha so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikaritthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ
na sacchikarittha so aññindriyaṃ na bhāvitthāti: yo aggaphalaṃ sacchikaroti
so  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  no  ca  aññindriyaṃ
na  bhāvittha  aṭṭha  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha
aññindriyañca na bhāvittha.
               ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 529-532. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10611              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10611              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1365&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1365              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]