ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1375]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānissati  so  domanassindriyaṃ
pajahissatīti:  dve  puggalā  cakkhundriyaṃ  parijānissanti  no  ca
domanassindriyaṃ   pajahissanti   pañca   puggalā   cakkhundriyañca
parijānissanti  domanassindriyañca  pajahissanti  .  yo  vā  pana
domanassindriyaṃ pajahissati so cakkhundriyaṃ parijānissatīti: āmantā.
   [1376] Yo cakkhundriyaṃ parijānissati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:  cha  puggalā  cakkhundriyaṃ  parijānissanti  no  ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ    bhāvessanti    ye    puthujjanā
maggaṃ   paṭilabhissanti   te   cakkhundriyañca   parijānissanti
anaññātaññassāmītindriyañca   bhāvessanti   .   yo   vā
pana   anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvessati   so   cakkhundriyaṃ
parijānissatīti: āmantā.
   [1377]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānissati  so  aññindriyaṃ
Bhāvessatīti:  āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ bhāvessati so
cakkhundriyaṃ parijānissatīti. Āmantā.
   [1378]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānissati  so aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarissati
so  cakkhundriyaṃ  parijānissatīti:  aggamaggasamaṅgī  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissati  no  ca  cakkhundriyaṃ  parijānissati  satta  puggalā
aññātāvindriyañca sacchikarissanti cakkhundriyañca parijānissanti.
   [1379] Yo domanassindriyaṃ pajahissati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:  cattāro  puggalā  domanassindriyaṃ pajahissanti no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvessanti   ye  puthujjanā   maggaṃ
paṭilabhissanti     te     domanassindriyañca    pajahissanti
anaññātaññassāmītindriyañca   bhāvessanti  .  yo  vā  pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ    bhāvessati   so   domanassindriyaṃ
pajahissatīti: āmantā.
   [1380]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahissati  so  aññindriyaṃ
bhāvessatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana aññindriyaṃ bhāvessati
so  domanassindriyaṃ  pajahissatīti:  dve  puggalā  aññindriyaṃ
bhāvessanti  no  ca  domanassindriyaṃ  pajahissanti  pañca  puggalā
aññindriyañca bhāvessanti domanassindriyañca pajahissanti.
   [1381]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahissati so aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissati  so  domanassindriyaṃ  pajahissatīti:  tayo  puggalā
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti  no  ca  domanassindriyaṃ  pajahissanti
pañca  puggalā  aññātāvindriyañca  sacchikarissanti  domanassindriyañca
pajahissanti.
   [1382]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvessati  so
aññindriyaṃ  bhāvessatīti:  āmantā  .  yo  vā pana aññindriyaṃ
bhāvessati  so  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvessatīti:  cha puggalā
aññindriyaṃ   bhāvessanti   no   ca   anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessanti  ye  puthujjanā  maggaṃ  paṭilabhissanti  te aññindriyañca
bhāvessanti anaññātaññassāmītindriyañca bhāvessanti.
   [1383]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvessati  so
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana
aññātāvindriyaṃ   sacchikarissati   so   anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:   satta   puggalā  aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti
no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvessanti  ye  puthujjanā
maggaṃ   paṭilabhissanti   te   aññātāvindriyañca   sacchikarissanti
anaññātaññassāmītindriyañca bhāvessanti.
   [1384]  Yo  aññindriyaṃ  bhāvessati  so  aññātāvindriyaṃ
Sacchikarissatīti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarissati
so  aññindriyaṃ  bhāvessatīti:  aggamaggasamaṅgī  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissati  no  ca  aññindriyaṃ  bhāvessati  satta  puggalā
aññātāvindriyañca sacchikarissanti aññindriyañca bhāvessanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 532-535. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10667              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10667              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1375&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1375              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]