ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1385]  Yo  cakkhundriyaṃ na parijānissati so domanassindriyaṃ
nappajahissatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  domanassindriyaṃ
nappajahissati  so  cakkhundriyaṃ  na  parijānissatīti:  dve  puggalā
domanassindriyaṃ  nappajahissanti  no  ca  cakkhundriyaṃ na parijānissanti
tayo   puggalā  domanassindriyañca  nappajahissanti  cakkhundriyañca
na parijānissanti.
   [1386]   Yo   cakkhundriyaṃ   na   parijānissati  so
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na bhāvessatīti: āmantā . yo vā pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessati  so  cakkhundriyaṃ  na
parijānissatīti:   cha   puggalā   anaññātaññassāmītindriyaṃ   na
bhāvessanti  no  ca  cakkhundriyaṃ  na  parijānissanti tayo puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca   na   bhāvessanti   cakkhundriyañca
na parijānissanti.
   [1387]  Yo  cakkhundriyaṃ  na  parijānissati  so aññindriyaṃ
na bhāvessatīti: āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvessati
so cakkhundriyaṃ na parijānissatīti: āmantā.
   [1388]  Yo cakkhundriyaṃ na parijānissati so aññātāvindriyaṃ
Na  sacchikarissatīti: aggamaggasamaṅgī cakkhundriyaṃ na parijānissati no ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  dve  puggalā  cakkhundriyañca
na parijānissanti aññātāvindriyañca na sacchikarissanti . yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  so cakkhundriyaṃ na parijānissatīti:
āmantā.
   [1389]   Yo   domanassindriyaṃ   nappajahissati   so
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na bhāvessatīti: āmantā . yo vā pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāvessati  so  domanassindriyaṃ
nappajahissatīti:   cattāro   puggalā   anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessanti  no ca domanassindriyaṃ nappajahissanti pañca puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca   na   bhāvessanti   domanassindriyañca
nappajahissanti.
   [1390]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahissati  so  aññindriyaṃ
na  bhāvessatīti: dve puggalā domanassindriyaṃ nappajahissanti no ca
aññindriyaṃ  na  bhāvessanti  tayo  puggalā  domanassindriyañca
nappajahissanti aññindriyañca na bhāvessanti . yo vā pana aññindriyaṃ
na bhāvessati so domanassindriyaṃ nappajahissatīti: āmantā.
   [1391]  Yo domanassindriyaṃ nappajahissati so aññātāvindriyaṃ
na    sacchikarissatīti:    tayo   puggalā   domanassindriyaṃ
nappajahissanti  no  ca  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissanti  dve
Puggalā   domanassindriyañca   nappajahissanti   aññātāvindriyañca
na  sacchikarissanti  . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarissati
so domanassindriyaṃ nappajahissatīti: āmantā.
   [1392]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessati  so
aññindriyaṃ  na  bhāvessatīti:  cha  puggalā  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessanti  no  ca  aññindriyaṃ  na  bhāvessanti  tayo
puggalā    anaññātaññassāmītindriyañca    na    bhāvessanti
aññindriyañca  na  bhāvessanti  .  yo  vā  pana aññindriyaṃ na
bhāvessati   so   anaññātaññassāmītindriyaṃ   na  bhāvessatīti:
āmantā.
   [1393]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessati  so
aññātāvindriyaṃ    na   sacchikarissatīti:   satta   puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessanti  no  ca  aññātāvindriyaṃ
na   sacchikarissanti   dve  puggalā  anaññātaññassāmītindriyañca
na bhāvessanti aññātāvindriyañca na sacchikarissanti . yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  so  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na bhāvessatīti: āmantā.
   [1394]  Yo  aññindriyaṃ na bhāvessati so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  aggamaggasamaṅgī aññindriyaṃ na bhāvessati no ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  dve  puggalā  aññindriyañca
na bhāvessanti aññātāvindriyañca na sacchikarissanti . yo vā pana
Aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  so  aññindriyaṃ na bhāvessatīti:
āmantā.
                -------------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 535-538. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10723              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10723              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1385&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1385              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]