ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1395]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānāti  so  domanassindriyaṃ
pajahitthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana domanassindriyaṃ pajahittha
so  cakkhundriyaṃ  parijānātīti:  dve  puggalā  domanassindriyaṃ
pajahittha   no   ca   cakkhundriyaṃ  parijānanti  aggamaggasamaṅgī
domanassindriyañca pajahittha cakkhundriyañca parijānāti.
   [1396] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvitthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvittha   so   cakkhundriyaṃ   parijānātīti:   cha   puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvittha   no   ca   cakkhundriyaṃ
parijānanti     aggamaggasamaṅgī     anaññātaññassāmītindriyañca
bhāvittha cakkhundriyañca parijānāti.
   [1397] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so aññindriyaṃ bhāvitthāti:
no  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  bhāvittha  so  cakkhundriyaṃ
parijānātīti: no.
   [1398]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānāti  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikaritthāti:  no  .  yo  vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarittha
so cakkhundriyaṃ parijānātīti: no.
   [1399] Yo domanassindriyaṃ pajahati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvitthāti:  āmantā  .  yo  vā  pana anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvittha   so   domanassindriyaṃ   pajahatīti:   cha   puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvittha   no   ca   domanassindriyaṃ
pajahanti     anāgāmimaggasamaṅgī     anaññātaññassāmītindriyañca
bhāvittha domanassindriyañca pajahati.
   [1400] Yo domanassindriyaṃ pajahati so aññindriyaṃ bhāvitthāti:
no  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  bhāvittha so domanassindriyaṃ
pajahatīti: no.
   [1401]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahati  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikaritthāti:  no  .  yo  vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarittha
so domanassindriyaṃ pajahatīti: no.
   [1402]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāveti  so
aññindriyaṃ  bhāvitthāti:  no  . yo vā pana aññindriyaṃ bhāvittha
so anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvetīti: no.
   [1403]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāveti  so
aññātāvindriyaṃ sacchikaritthāti: no . yo vā pana aññātāvindriyaṃ
sacchikarittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvetīti: no.
   [1404]  Yo  aññindriyaṃ  bhāveti  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikaritthāti:  no  .  yo  vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarittha
So aññindriyaṃ bhāvetīti: no.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 538-540. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10784              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10784              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1395&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1395              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]