ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1405]  Yo  cakkhundriyaṃ  na parijānāti so domanassindriyaṃ
nappajahitthāti:  dve  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānanti no ca
domanassindriyaṃ  nappajahittha  cha  puggalā cakkhundriyañca na parijānanti
domanassindriyañca  nappajahittha  .  yo  vā  pana  domanassindriyaṃ
nappajahittha so cakkhundriyaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1406] Yo cakkhundriyaṃ na parijānāti so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  cha  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānanti no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  dve  puggalā  cakkhundriyañca
na   parijānanti  anaññātaññassāmītindriyañca  na  bhāvittha  .
Yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so cakkhundriyaṃ
na parijānātīti: āmantā.
   [1407]  Yo  cakkhundriyaṃ  na  parijānāti  so  aññindriyaṃ
na  bhāvitthāti: arahā cakkhundriyaṃ na parijānāti no ca aññindriyaṃ
na  bhāvittha satta puggalā cakkhundriyañca na parijānanti aññindriyañca
na bhāvittha . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha so cakkhundriyaṃ
na   parijānātīti:   aggamaggasamaṅgī  aññindriyaṃ  na  bhāvittha
no  ca  cakkhundriyaṃ  na  parijānāti  satta  puggalā aññindriyañca
na bhāvittha cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1408]  Yo  cakkhundriyaṃ na parijānāti so aññātāvindriyaṃ
Na  sacchikaritthāti:  arahā  cakkhundriyaṃ  na  parijānāti  no  ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  aṭṭha  puggalā  cakkhundriyañca
na  parijānanti  aññātāvindriyañca  na sacchikarittha . yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  so  cakkhundriyaṃ  na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  no ca cakkhundriyaṃ
na  parijānāti  aṭṭha  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha
cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1409] Yo domanassindriyaṃ nappajahati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  cha  puggalā  domanassindriyaṃ  nappajahanti  no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha dve puggalā domanassindriyañca
nappajahanti  anaññātaññassāmītindriyañca  na  bhāvittha  .  yo  vā
pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  so  domanassindriyaṃ
nappajahatīti: āmantā.
   [1410]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahati  so  aññindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  arahā domanassindriyaṃ nappajahati no ca aññindriyaṃ
na   bhāvittha   satta  puggalā  domanassindriyañca  nappajahanti
aññindriyañca  na  bhāvittha . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha
so  domanassindriyaṃ  nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  aññindriyaṃ
na  bhāvittha  no  ca  domanassindriyaṃ  nappajahati  satta  puggalā
aññindriyañca na bhāvittha domanassindriyañca nappajahanti.
   [1411]  Yo  domanassindriyaṃ  nappahajati so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikaritthāti:  arahā  domanassindriyaṃ  nappajahati  no  ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  aṭṭha  puggalā  domanassindriyañca
nappajahanti  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha  .  yo  vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  so  domanassindriyaṃ  nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  no  ca
domanassindriyaṃ   nappajahati   aṭṭha  puggalā  aññātāvindriyañca
na sacchikarittha domanassindriyañca nappajahanti.
   [1412] Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāveti so aññindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  arahā anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāveti no ca
aññindriyaṃ  na  bhāvittha  satta  puggalā  anaññātaññassāmītindriyañca
na  bhāventi aññindriyañca na bhāvittha . yo vā pana aññindriyaṃ
na  bhāvittha  so  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na bhāvetīti: aṭṭhamako
aññindriyaṃ  na  bhāvittha no ca anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāveti
satta  puggalā  aññindriyañca  na bhāvittha anaññātaññassāmītindriyañca
na bhāventi.
   [1413]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti  so
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaritthāti:  arahā  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāveti  no  ca  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  satta
puggalā    anaññātaññassāmītindriyañca    na    bhāventi
Aññātāvindriyañca  na  sacchikarattha . yo vā pana aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarittha  so anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvetīti: aṭṭhamako
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāveti  satta  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha
anaññātaññassāmītindriyañca na bhāventi.
   [1414]  Yo  aññindriyaṃ  na  bhāveti so aññātāvindriyaṃ
na sacchikaritthāti: arahā aññindriyaṃ na bhāveti no ca aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarittha  pañca  puggalā  aññindriyañca  na  bhāventi
aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha . yo vā pana aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarittha so aññindriyaṃ na bhāvetīti: tayo aggamaggasamaṅgino
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarittha  no  ca  aññindriyaṃ na bhāventi
pañca  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikarittha  aññindriyañca
na bhāventi.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 540-543. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10822              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10822              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1405&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1405              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]