ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1415]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānāti  so  domanassindriyaṃ
pajahissatīti:  no  .  yo  vā pana domanassindriyaṃ pajahissati so
cakkhundriyaṃ parijānātīti: no.
   [1416] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:  no  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessati so cakkhundriyaṃ parijānātīti: no.
   [1417] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so aññindriyaṃ bhāvessatīti:
no  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  bhāvessati  so cakkhundriyaṃ
parijānātīti: no.
   [1418]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānāti  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarissati
so  cakkhundriyaṃ  parijānātīti:  satta  puggalā  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissanti  no  ca  cakkhundriyaṃ  parijānanti  aggamaggasamaṅgī
aññātāvindriyañca sacchikarissati cakkhundriyañca parijānāti.
   [1419] Yo domanassindriyaṃ pajahati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:  no  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessati so domanassindriyaṃ pajahatīti: no.
   [1420] Yo domanassindriyaṃ pajahati so aññindriyaṃ bhāvessatīti:
āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ bhāvessati so domanassindriyaṃ
pajahatīti:   cha  puggalā  aññindriyaṃ  bhāvessanti  no  ca
domanassindriyaṃ   pajahanti   anāgāmimaggasamaṅgī   aññindriyañca
bhāvessati domanassindriyañca pajahati.
   [1421]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahati  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissati   so  domanassindriyaṃ  pajahatīti:  satta  puggalā
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti  no  ca  domanassindriyaṃ  pajahanti
Anāgāmimaggasamaṅgī      aññātāvindriyañca     sacchikarissati
domanassindriyañca pajahati.
   [1422]  Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāveti so aññindriyaṃ
bhāvessatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana aññindriyaṃ bhāvessati
so  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvetīti:  cha  puggalā  aññindriyaṃ
bhāvessanti  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāventi  aṭṭhamako
aññindriyañca     bhāvessati     anaññātaññassāmītindriyañca
bhāveti.
   [1423]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāveti  so
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana
aññātāvindriyaṃ   sacchikarissati   so   anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvetīti:  satta  puggalā  aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti  no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāventi  aṭṭhamako  aññātāvindriyañca
sacchikarissati anaññātaññassāmītindriyañca bhāveti.
   [1424]  Yo  aññindriyaṃ  bhāveti  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissati   so   aññindriyaṃ   bhāvetīti:  pañca  puggalā
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti  no  ca  aññindriyaṃ  bhāventi
tayo   aggamaggasamaṅgino   aññātāvindriyañca   sacchikarissanti
aññindriyañca bhāventi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 543-545. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10895              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10895              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1415&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1415              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]